Pomoc Ukrainie. Zbiórka pieniężna organizowana przez inżynierów

04.03.2022

APEL Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,  Inżynierowie, Dobrzy Ludzie

W związku z wydarzeniami w Ukrainie, otrzymaliśmy informację od inżynierskiej ukraińskiej braci oraz ratowników medycznych działających na granicy, o pilnych potrzebach w rejonach, w których obecnie trwają działania wojenne i giną niewinni ludzie. Konieczne jest dostarczenie medykamentów, zestawów zabiegowych i specjalistycznego sprzętu dla szpitali i służby medycznej ratującej życie walczącym żołnierzom.

 

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w porozumieniu z Podkarpackim Oddziałem Okręgowym PCK  organizuje zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na ten cel.

Zebrane fundusze będą przeznaczone na zakup rzeczy i materiałów najbardziej potrzebnych. Materiały zostaną natychmiast wysłane w transportach humanitarnych PCK na Ukrainę w rejon walki.

 

Środki należy wpłacać na konto stworzone przez PCK specjalnie w tym celu:

BANK PEKAO SA nr rachunku: 81 1240 2614 1111 0000 3958 5800

z dopiskiem „Darowizna Inżynierów dla OR PCK PRZEWORSK na pomoc dla Ukrainy”.

Liczy się każdy gest dobrej woli! Nie bądźmy obojętni! Każda pomoc jest bezcenna i z pewnością uratuje czyjeś życie.

 

W imieniu Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in