S19 Zdziary–Rudnik udostępniona kierowcom

05.05.2022

S19 Zdziary–Rudnik to ostatni wybudowany element szlaku Via Carpatia pomiędzy granicą województw lubelskiego i podkarpackiego a Rzeszowem. W woj. podkarpackim kierowcy mają już do dyspozycji prawie 82 km trasy S19.

 

S19 Zdziary–Rudnik

 

Odcinek S19 Zdziary–Rudnik o długości 8,2 km rozpoczyna się za funkcjonującym już w części węzłem drogowym Zdziary. Po przekroczeniu starej DK19, trasa przebiega nowym śladem przez kompleks leśny po wschodniej stronie dotychczasowej drogi krajowej. W rejonie miejscowości Spokojna droga odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola–Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł Zapacz na przecięciu z przebiegiem przyszłej drogi ekspresowej S74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65, przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła Rudnik nad Sanem.

Zakres prac na odcinku S19 Zdziary–Rudnik obejmował wykonanie drogi dwujezdniowej wraz z budową obiektów inżynierskich. Wybudowano most na Sanie oraz dwa kolejne obiekty mostowe w ciągu głównym trasy, sześć obiektów mostowych poprzecznych (w tym przejście dla zwierząt dużych górą) oraz siedem przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt). Do wykonania wszystkich obiektów inżynierskich zastosowano prawie 4 tys. ton stali zbrojeniowej i około 27 tys. m³ betonu. Na tym odcinku S19 zrealizowano także ponad 800 tys. m³ wykopów, 1 mln m³ nasypów, a wybudowane nawierzchnie mają powierzchnię 210 tys. m². Jeden z wykopów ma głębokość 13 m. Ponadto na całym odcinku nasadzono 46 tys. sztuk różnych gatunków drzew, krzewów i pnączy.

 

S19 Zdziary–Rudnik

 

Most na Sanie jest najciekawszym elementem robót inżynierskich. Ma 392,7 m długości i  28,8 m szerokości. Przęsło nurtowe wybudowane w technologii nawisowej jest pod względem długości trzecie w Polsce (pierwsze jest w mości w Grudziądzu w ciągu A1 – o długości 180 m, drugie w moście na Południowej Obwodnicy Warszawy – o długości 180 m, a trzecie w moście przez rzekę San w ciągu S19 – o długości 142 m). Wysokość ustroju nośnego: w przęsłach – 3,2 m; nad podporami zalewowymi – 3,2 m; nad podporami przęsła nurtowego – 7,1 m. Klasa obciążeń – A. Obiekt składa się z dwóch rozdzielonych nitek. Na każdej z nich zlokalizowana jest jezdnia z trzema pasami ruchu po 3,5 m oraz oddzielonym od jezdni chodnikiem dla obsługi. Przy budowie mostu wykorzystano 2 tys. ton stali zbrojeniowej i ponad 13 tys. m³ betonu. Powierzchnia obu jezdni sięga 9 tys. m². Most pełni również funkcję ekologiczną jako przejście dla zwierząt na obu brzegach rzeki San.

 

S19 Zdziary–Rudnik

 

Wykonawcą prac na odcinku S19 Zdziary–Rudnik była firma Mosty Łódź. Umowę podpisano 18 czerwca 2018 r. na kwotę 233 240 967,96 zł. Roboty budowlane trwały 31 miesięcy.

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 dofinansowana była ze środków UE, gdyż jest częścią projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie–Nisko Południe. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie całkowity koszt projektu to 971 408 465,64 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 468 342 018,53 zł.

 

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Po udostępnieniu do ruchu S19 Zdziary–Rudnik kierowcy mają już do dyspozycji ponad 213 km trasy Via Carpatia na terenie Polski. W samym województwie podkarpackim to blisko 82 km. Obecnie ponad 270 km Via Carpatii jest w realizacji.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

S19 Rzeszów Południe–Babica w budowie

Droga S19 w województwie lubelskim – oddano kolejne odcinki

S19 Rudnik nad Sanem–Łowisko otwarta

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in