Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zatwierdzony

14.12.2022

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Powstanie ponad 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu, dokończone zostaną trwające inwestycje.

 

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) zatwierdziła 13 grudnia 2022 r. Rada Ministrów. W ramach programu wybudowanych zostanie ponad 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu, ukończone będą trwające inwestycje, powstanie pełna sieć autostrad i dróg ekspresowych.

 

 

Fot. stock.adobe/klihan

 

Ministerstwo Infrastruktury opracowało nowy program drogowy, w którym została zaprezentowana lista inwestycji na drogach krajowych zaplanowanych przez rząd do realizacji w rozpoczętej III dekadzie XXI w.

Nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Polski oraz drogowych połączeń komplementarnych – stworzenie spójnej sieci dróg krajowych zapewniającej efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług. Realizacja planowanych w programie inwestycji umożliwi również bezpieczną i szybką komunikację. Ponadto zmniejszona zostanie luka infrastrukturalna pomiędzy krajami tzw. starej unii a Polską oraz zostaną dotrzymane unijne zobowiązania dotyczące budowy sieć TEN-T, w tym sieci bazowej składającej się z połączeń priorytetowych, istotnych z punktu widzenia realizacji celów europejskiej polityki transportowej, której realizacja ma zostać zakończona do 2030 r.

Jednym z najważniejszych projektów w nowym programie jest rozszerzenie trasy A2 od Łodzi do Warszawy o dodatkowe pasy ruchu oraz budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawy. Inwestycje te wpisują się w koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obwodnica Aglomeracji Warszawy w ciągu A50 i S50 będzie miała długość ponad 260 km. Nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych zakłada też budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. W celu poprawy przepustowości sieci dróg szybkiego ruchu zaplanowano poszerzenie trasy A4 na odcinkach Krzyżowa–Wrocław i Wrocław­–Tranów na długości 370 km. Ważne zadania, które będą kontynuowane to: korytarz Via Carpatia, drogi S5 i S8 na Dolnym Śląsku oraz droga ekspresowa S6 na Pomorzu. Realizowane będą także: droga ekspresowa S11 z Pomorza Środkowego na Górny Śląsk, droga S10 od Szczecina do Warszawy. Rozpoczną się też prace koncepcyjne nad kolejnymi ważnymi dla sieci drogowej odcinkami tras krajowych.

Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczono blisko 294,4 mld zł. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w RPBDK jest Krajowy Fundusz Drogowy zasilany m.in. środkami UE. Limit finansowy nowego programu powinien pozwolić na dokończenie praktycznie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Jest to największy program drogowy w historii Polski.

 

Źródło: MI

 

Przeczytaj też:

DK28 Zator–Wadowice będzie rozbudowana

S11 Bobolice–Szczecinek z decyzją ZRID

S17 Zamość–Hrebenne w realizacji

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in