Inżynier Budownictwa 7_8/2020 (e-wydanie)

0,00

SKU: EW/IB/7-8/2020 Kategoria: Tag:

Opis

Spis treści:

 1. Uwagi PIIB do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 2. XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB
 3. Zjazdy okręgowych izb
 4. O XXXV sesji egzaminacyjnej
 5. O szkoleniach on-line i podnoszeniu kwalifikacji
 6. Ekspertyza wymagana przy zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 7. Jak dokonać zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego ze względu na stan epidemii?
 8. Kalendarium
 9. Sporządzanie opinii lub ekspertyz a wykryte nieprawidłowości na budowie
 10. Projektowanie – przecież to takie proste…
 11. Dobry projekt to podstawa – rozmowa z mgr. inż. Markiem Rytlewskim
 12. DODATEK ZARZĄDZANIE WODĄ
 13. O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?
 14. Bezpieczne jezdnie podczas roztopów i opadów deszczu
 15. Odwodnienie budowli komunikacyjnych
 16. Skuteczne zabezpieczenie domu przed przepływem zwrotnym
 17. Renaturyzacja jako optymalna metoda zarządzania rzekami
 18. Chwała zatrzymującym wodę
 19. Normalizacja i normy
 20. BHP jednoczy sektory budownictwa
 21. BIM – trendy i technologie. Rozwiązania Autodesk
 22. Technologia BIM – cz. II. Za 10 lat i później
 23. Jastrych cementowy
 24. Porównanie technologii podkładów podłogowych wykonanych na bazie cementu i anhydrytu
 25. Współczesne kładki dla pieszych. Cz. I – Kładki z betonu
 26. Indywidualny projekt wózka ULMA na budowie najdłuższego tunelu drogowego w Polsce
 27. Przemarzanie gruntu a projektowanie fundamentów – cz. I
 28. Actio directa – co oznacza dla inżyniera budownictwa?
 29. Projects – planning ahead
 30. W biuletynach izbowych…

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in