Inżynier Budownictwa 6/2023 (e-wydanie)

8,99

SKU: EW/IB/06/2023 Kategoria: Tag:

Opis

W NUMERZE

SAMORZĄD ZAWODOWY

Relacja z posiedzenia Krajowej Rady PIIB

Podsumowanie obrad Prezydium KR PIIB

Zebranie Komisji ds. Public Relations PIIB

Obrady Komisji ds. Etyki KR PIIB

Posiedzenie Komisji KR PIIB do spraw przygotowania zmian przepisów prawa

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – portret zbiorowy

Jubileusz 20-lecia Mazowieckiej OIIB

Skład krajowych organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (2022–2026)

Sprawozdanie Krajowej Rady PIIB za rok 2022 (skrót)

Sprawozdanie Krajowej Komisji Kwalifi kacyjnej PIIB za rok 2022 (skrót)

Sprawozdanie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB za rok 2022 (skrót)

Sprawozdanie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB za rok 2022 (skrót)

Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB z działalności w okresie 1.01.2022–9.05.2023 (skrót)

 

PRAWO

Legalizacja obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

Odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa

Miejsca dostępne dla ludności na gruncie ustawy POŚ

Nie mój błąd, ale moja odpowiedzialność

 

TECHNOLOGIE

Transformacja energetyczna budynków – przykłady rozwiązań

Odbiór techniczny stolarki okienno-drzwiowej

HYDROSTOP® to również izolacja murów

Stropy termoaktywne Uponor – innowacyjne rozwiązanie dla nowoczesnych budynków

Usługi i narzędzia cyfrowe Doka

Projektowanie i użytkowanie rusztowań z wykorzystaniem nowych technologii

Produkty Adkalis do ochrony drewna

Uszczelnienia miejsc newralgicznych w budynkach – wybrane problemy

Ślad węglowy jako narzędzie do kreowania lepszej przyszłości

Trendy w budownictwie na bazie włókien

 

NORMY I NORMALIZACJA

 

WYDARZENIA

Konferencja SKB 2023

Projektowanie Przyszłości 2023 – informacja, współpraca i technologia

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2023

Debata na temat domów energooszczędnych

Konkurs „wyKOMBinuj mOst 2023”

 

INŻYNIER ROZMAWIA PO ANGIELSKU – Wood in the construction industry

INŻYNIER ROZMAWIA PO NIEMIECKU – Die Wände in Einfamilienhäusern

NA CZASIE

KALENDARIUM ZMIAN W PRAWIE

KRZYŻÓWKA

Zobacz także

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in