Inżynier Budownictwa 5/2020 (e-wydanie)

0,00

SKU: EW/IB/05/2020 Kategoria: Tag:

Opis

Spis treści:

 1. Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB
 2. Pismo Prezesa PIIB do Minister Rozwoju i Ministra Infrastruktury
 3. Strategia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM
 4. Egzamin na uprawnienia budowlane
 5. Inżynier budownictwa – to zobowiązuje
 6. Okresowe kontrole przyczyną wniosków o ukaranie inżynierów budownictwa
 7. Polskie budownictwo w czasie epidemii – raport
 8. Nowe stacje metra
 9. 5 najważniejszych pytań o ubezpieczenie OC
 10. Ceny materiałów budowlanych w obiektach kubaturowych
 11. Dziennik budowy w świetle nowelizacji Prawa budowlanego
 12. Opinia prywatna w sporach sądowych z zakresu budownictwa
 13. Dostosowanie obiektów do wymagań osób niepełnosprawnych – otoczenie budynków
 14. Zamówienia publiczne na roboty budowlane
 15. Jeszcze o uzgodnieniach na naradach koordynacyjnych
 16. Kalendarium
 17. Normalizacja i normy
 18. Zmiany klimatyczne a działalność przedsiębiorstw
 19. Wielkopowierzchniowe instalacje reklamowe LED – ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 20. Renowacja budynków z zawilgoconymi i zasolonymi murami
 21. Rusztowanie wyprzedzające
 22. Uwarunkowania użytkowania podłóg przemysłowych. Błędy projektowe
 23. Odporność ogniowa dużych obiektów tymczasowych
 24. Instalacje elektryczne – strefy instalacyjne i rozmieszczenie osprzętu oraz urządzeń
 25. Przyszłość technologii modułowych w budownictwie
 26. A sample agreement for finishing works – part 2
 27. Komfortowe obory
 28. Łamigłówka inżyniera budownictwa
 29. W biuletynach izbowych…

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in