Inżynier Budownictwa 12/2019 (e-wydanie)

0,00

SKU: EW/IB/12/2019 Kategoria: Tag:

Opis

Spis treści:

 1. Obradowało Prezydium KR PIIB
 2. Narada rzeczników i sędziów z inspektorami nadzoru budowlanego
 3. Krajowy Sąd Dyscyplinarny w 2018 r. rozpatrzył 26 spraw
 4. Kodeks etyki zawodowej jako sposób oddziaływania na postawę inżyniera
 5. Bezpieczny kierownik budowy
 6. Inżynierowie i technicy na wystawie w Bydgoszczy
 7. Jeszcze o zmianach w Prawie budowlanym w 2019 r.
 8. Zabytki nieruchome – szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych
 9. Niektóre wady i błędy w budowie domów jednorodzinnych
 10. Urządzenia melioracji wodnych
 11. Kalendarium
 12. Normalizacja i normy
 13. Winter on a construction site
 14. Na ratunek Wiśle po awarii OŚ „Czajka”
 15. Kontrola zagęszczenia gruntów lekką płytą dynamiczną. Badanie czy fikcja
 16. Ocena stanu technicznego podłóg przemysłowych – cz. I
 17. Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną w Wodociągach Puławskich
 18. Prace elewacyjne. Roboty zanikające i ulegające zakryciu
 19. Bramy – rodzaje, budowa, użytkowanie, normy
 20. Wymagania dotyczące reakcji na ogień kabli i przewodów elektrycznych – cz. II
 21. Planowanie i projektowanie stacji bazowych
 22. Wyburzenie chłodni kominowych
 23. Odzysk energii z osadów ściekowych – cz. II
 24. Wiatry, dachy i pokrycia dachowe – cz. II
 25. Podstawowe zasady punktowej detekcji (pomiaru) gazów toksycznych i wybuchowych
 26. Drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasów i balkonów – cz. II
 27. Konkurs „W obiektywie inżyniera”
 28. Tajemnice muru Inków nadal niewyjaśnione
 29. W biuletynach izbowych…

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in