Inżynier Budownictwa 11/2021 (wersja drukowana)

9,90

90 w magazynie

SKU: DRU/IB/11/2021 Kategoria:

Opis

W NUMERZE:

SAMORZĄD ZAWODOWY

Informacje o posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB
O działaniach KKR PIIB i OKR
Posiedzenie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej – koordynatorów
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – podsumowanie akcji
Powołanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
27. spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej
Krótka historia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Stowarzyszenie BIM łączy ludzi i technologie w cyfrowym świecie
Kwalifikowany podpis elektroniczny – opusty dla członków PIIB
Ku przestrodze

PRAWO

Cyfryzacja procedur w budownictwie i mniej formalności?
Domy o powierzchni zabudowy do 70 m²
Problem opisu przedmiotu zamówienia przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane – cz. I

LISTY

Które elementy instalacji elektrycznej można zaliczyć w myśl ustawy do wyrobów budowlanych?

TECHNOLOGIE

Fiński system głębokiego składowania odpadów
Rurociągi azbestocementowe w sieciach wodociągowych – cz. II. 1: perspektywy ich wymiany
System, który aktywnie oczyszcza powietrze
Rysy powierzchniowe w betonowych podłogach przemysłowych
Budynki wysokie dziś i jutro – cz. II
Budowa wysokościowca Unity Centre w Krakowie
Podpis elektroniczny – nowe rozwiązanie dla budownictwa?
E-podpis – bezpieczniej niż tradycyjnie
Nowa stal do produkcji prętów do zbrojenia betonu
Domieszki do zapraw murarskich stosowane w okresie zimowym
Mury skrępowane – ustalenia ogólne i normowe – cz. I
Nowa zharmonizowana specyfikacja techniczna dla systemów ETICS z wyprawami tynkarskimi
Uziom fundamentowy – projektowanie i budowa zgodnie z Polskimi Normami – cz. I
Monitoring linii elektrycznych za pomocą dronów
Realizacja sztywnych węzłów słupów prefabrykowanych – system PCC PFEIFER
Silany dla infrastruktury przyszłości

WYDARZENIA

Dni Dewelopera 2021
O współczesnych problemach geologii inżynierskiej
Akademia Eksperta Budownictwa 2021/#AEB2021 – szkolenia

PRODUKT MIESIĄCA

INŻYNIER ROZMAWIA PO ANGIELSKU

NORMY I NORMALIZACJA

W BIULETYNACH IZBOWYCH

KRZYŻÓWKA

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg

Zobacz także

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in