Panattoni Park Szczecin III – pierwszy z certyfikatem BREEAM Outstanding

03.03.2023

Panattoni Park Szczecin III jako pierwszy obiekt przemysłowy w Polsce uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding.

 

Panattoni Park Szczecin III

 

Panattoni Park Szczecin III (hala A i B) otrzymał ocenę Outstanding w systemie BREEAM International New Construction. To pierwszy tak wysoki poziom certyfikacji na rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce dla nowo wybudowanej inwestycji. Jej realizację poprzedziły szczegółowe analizy kosztów życia (LCC) i cyklu życia (LCA) obiektu na okres 60 lat. Obiekt położony jest przy ul. Kniewskiej. Dwie certyfikowane hale zajmują łącznie ponad 30 000 m².

Realizację Panattoni Park Szczecin III poprzedziła szczegółowa analiza kosztów życia obiektu (LCC), a budynki przystosowano do zmian klimatu. Przygotowano również plan adaptacji ich funkcjonalności w zakresie zarówno samych budynków, jak i ich systemów do ewentualnych zmian przeznaczenia w przyszłości. Dla inwestycji przeprowadzono ocenę ryzyka powodziowego (niska) oraz spływu wód powierzchniowych. Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju przebiegł sam proces budowy – w trakcie prac deweloper monitorował zużycie energii elektrycznej, wody oraz wpływ transportu, śledząc emisję CO2. Wykorzystywano przy tym materiały i produkty z certyfikatem oraz takie, które są odporne na zniszczenie i nie ulegną degradacji wraz ze zmianą klimatu. Recykling na budowie przekroczył 95%. Aż 96,46% kruszywa używanego na budowie pochodziło z odzysku. Pomocne było w tym posiadanie przez generalnego wykonawcę ISO 14001 oraz szczegółowych polityk dotyczących środowiska, odpadów oraz pozyskiwania materiałów ze zrównoważonych źródeł. Po zakończeniu budowy wykonana została również termowizja.

 

Panattoni Park Szczecin III

 

W Panattoni Park Szczecin III zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań z zakresu oszczędności wody, m.in. urządzenia zapobiegające niekontrolowanym wyciekom, wodooszczędną armaturę czy czujki ruchu. Pozwoliło to na ograniczenie zużycia wody o 57,6% – ponad połowę w stosunku do modelu bazowego. W efekcie tych działań udało się ograniczyć emisję CO2 o 50,8%.

W pomieszczeniach biurowych zadbano o zwiększony dostęp światła dziennego. Przestrzenie zostały zbadane pod kątem komfortu termicznego czy odpowiedniej akustyki. Zapewniono też ułatwiony dostęp dla pracowników o różnej sprawności fizycznej i wieku, w tym m.in. zamontowano schodołaz dla osób z niepełnosprawnościami. Opracowano plan bezpiecznego poruszania się po obiekcie, którego elementem są m.in. przejścia dla pieszych oraz osobne drogi dla pieszych i aut pracowników, niekolidujące z trasami, którymi jeżdżą samochody dostawcze. Zainstalowano infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych oraz rowerową. Odległość do przystanku autobusowego to 500 m. Pracownicy obiektów zyskali też dostęp do żywności na ciepło, bankomatu oraz siłowni i miejsc do rekreacji.

Zadbano także o otaczające obiekty tereny zielone, zwiększając bioróżnorodność miejscowego ekosystemu. Zasadzono m.in. 21 klonów i jarzębów, 8 dębów szypułkowych, ponad 200 różnych krzewów oraz wysiano trawy. Te nasadzenia nie wymagają podlewania, wystarczają im opady deszczu, co potwierdza raport wykwalifikowanego ekologa. Takie proekologiczne łąki i parki kieszonkowe utrzymują wilgoć, zapobiegają erozji ziemi, obniżają temperaturę powietrza, a także są jednym z najskuteczniejszych producentów tlenu i pochłaniaczy dwutlenku węgla. Odpowiedni dobór roślin pozwala też dostarczyć pożywienie i schronienie lokalnej faunie.

 

Przeczytaj też:

Park Łódź South II w budowie

Panattoni Park Poznań A2 w realizacji

CTPark Warsaw West – nowa inwestycja magazynowa

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in