Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego otwarta

21.12.2022

Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego powstała w ciągu DK15. Omija miejscowość od wschodu i ma długość ok. 18 km.

 

Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

 

Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego została otwarta do ruchu. Jest to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1. Trasa realizowana była w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy, jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych, było wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami GDDKiA zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania oraz zrealizowania inwestycji.

Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 ma długość blisko 18 km i omija miejscowość od wschodu. Nowa trasa została powiązana z innymi drogami publicznymi poprzez 4 ronda na wysokości miejscowości: Brzozie Lubawskie, Kacze Bagno, Nowe Miasto Lubawskie, Bratian. Wybudowano także 14 obiektów inżynierskich: 9 wiaduktów, górne przejście dla zwierząt, 3 dolne przejścia dla zwierząt oraz most nad rzeką Wel.

 

Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

 

Dzięki budowie obwodnicy z Nowego Miasta Lubawskiego wyprowadzony został ruch tranzytowy, który dezorganizował i zakłócał życie mieszkańców, generując uciążliwości w postaci hałasu, spalin, wibracji oraz wypadków. Nakładając się na ruch miejski, prowadził on do poważnego zatłoczenia ulic. Budowa obwodnicy spowodowała skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań, a także zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Umowa na realizację tego zadania podpisana została w lutym 2018 r. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Porr z Warszawy i Porr Bau z Wiednia. Koszt robót budowlanych wyniósł prawie 318 mln zł, a wartość całego projektu to ponad 396 mln zł. Budowa obwodnicy była współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dofinansowania wynosi ponad 303 mln zł.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zatwierdzony

DK28 Zator–Wadowice będzie rozbudowana

S11 Bobolice–Szczecinek z decyzją ZRID

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in