Klasyfikacja ogniowa i badanie ognioodporności przepustów instalacyjnych

20.12.2022

Rzeczywista klasa odporności ogniowej uszczelnienia przepustów instalacyjnych wyznaczana jest na podstawie wyników badań prowadzonych zgodnie z określoną procedurą.

 

Bardzo istotne jest ze względów bezpieczeństwa pożarowego odpowiednie zabezpieczenie wszelkich przepustów instalacyjnych (przejścia kabli, rur, szynoprzewodów), a jego wybór zależy głównie od oczekiwanej klasy odporności ogniowej i typu uszczelnianej instalacji.

Klasyfikacja ogniowa

W numerze 9/2022 „Inżyniera Budownictwa” ukazał się artykuł „Rozwiązania techniczne przeciwpożarowych zabezpieczeń przepustów instalacyjnych”, do którego nawiązuje niniejszy tekst. W celu określenia rzeczywistej klasy odporności ogniowej rozwiązań technicznych przedstawionych w tym artykule konieczne jest przeprowadzenie badania odporności ogniowej. Klasa odporności ogniowej nadawana jest wg EN 13501-2 [1] na podstawie wyników badań wykonanych zgodnie z EN 1366-3 [2]. W określonych przypadkach możliwa jest ocena klasy odporności ogniowej danego rozwiązania, jednakże nie może być ona dokumentem zastępującym klasyfikację ogniową na drodze wprowadzenia wyrobu do obrotu, lecz jedynie stanowić opinię ekspercką, mogącą posłużyć np. jako podstawa merytoryczna do indywidualnej dokumentacji technicznej. Trzeba w tym przypadku mieć jednak na względzie fakt, że opinie eksperckie tego typu obarczone są pewnym ryzykiem, malejącym wraz z wiedzą i doświadczeniem badawczym eksperta zajmującego się oceną. Zgodnie z normą klasyfikacyjną [1] uszczelnienia przejść instalacyjnych mogą być sklasyfikowane jako posiadające wyłącznie klasę szczelności ogniowej (E) lub szczelności oraz izolacyjności ogniowej (EI).

 

Klasyfikacja ogniowa

Fot. stock.adobe.com/fotovapl

 

Szczelność ogniowa jest zdolnością elementu konstrukcji, pełniącego funkcję oddzielającą, do opierania się oddziaływaniu ognia bez przeniesienia ognia na stronę nienagrzewaną wskutek przeniknięcia gorących gazów lub płomieni.

 

Izolacyjność natomiast określa zdolność do powstrzymywania ognia, bez przeniesienia go w wyniku znaczącego przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nienagrzewaną.

 

Klasy odporności ogniowej nadawane uszczelnieniom i przejściom instalacyjnym zestawione zostały w tab. 1.

 

Tab. 1. Klasy odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych

 

W przypadku uszczelnień przejść rur klasa odporności ogniowej uzupełniona jest o konfigurację zakończenia instalacji w trakcie badania odporności ogniowej. W zależności od tego, w jaki sposób zostało one przeprowadzone, klasa zgodna z tab. 1 uzupełniana jest przez jedno z czterech oznaczeń – U/U, C/U, U/C, C/C. Pierwsza litera odnosi się do zakończenia rury po stronie nagrzewanej, natomiast druga − do zakończenia po stronie przeciwnej. Litera „U” oznacza, że rura w danym miejscu była otwarta, „C” zaś − zamknięcie instalacji po danej stronie. Opisana konfiguracja wskazuje na możliwe zastosowania rur w sklasyfikowanym uszczelnieniu przejścia. Przykładowo zabezpieczenie wentylowanej rury kanalizacyjnej powinno posiadać oznaczenie U/U, a niewentylowanej – U/C. Przedstawione oznaczenia wprowadzone zostały w celu lepszego odzwierciedlenia rzeczywistych warunków mogących wystąpić w trakcie pożaru w danym obiekcie budowlanym. Dodatkowo w przypadku klasyfikacji rur istotne jest podanie materiału, z jakiego instalacja została wykonana, oraz dopuszczalnych zakresów średnic i grubości ścianek rury. W związku z powyższym klasa odporności ogniowej uszczelnień przejść rur przedstawiana jest najczęściej w formie tabelarycznej, czasami uzupełnionej także rysunkami z zakresem wymiarowym.

 

W dalszej części artykułu:

  • Przykładowy sposób przedstawienia klasy odporności ogniowej w przypadku rur z tworzyw sztucznych zabezpieczonych opaską ogniochronną.
  • Przykładowy sposób przedstawienia klasy odporności ogniowej w przypadku rur stalowych zabezpieczonych wełną mineralną i farbą ogniochronną określenia rzeczywistej klasy odporności ogniowej.
  • Badanie odporności ogniowej.

Cały tekst znajdziesz w numerze 11/2022 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”

 

dr inż. Bartłomiej Sędłak
Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Badań Ogniowych

 

Literatura
1. EN 13501-2:2016 Fire classification of construction products and building elements. Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services.

 

>>> Sygnalizatory pożarowe – co warto o nich wiedzieć?

>>> Kable i przewody – klasy reakcji na ogień

>>> Jak zintegrować systemy bezpieczeństwa pożarowego

>>> Kable i przewody elektryczne w budynkach – dobór pod kątem reakcji na ogień

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in