Obrady Prezydium Krajowej Rady PIIB

30.04.2021

W trakcie kwietniowego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB przedstawiono projekty sprawozdań z działalności w 2020 r. krajowych organów statutowych. Omówiono także wiele kwestii, które mogą mieć wpływ na bieżącą działalność wszystkich okręgowych izb.

 

Prezydium Krajowej Rady PIIB

 

 

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB odbyło się w trybie wideokonferencji 7 kwietnia br. Spotkanie poprowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego kolegi – Edmunda Macieja Janica, członka Krajowej Rady PIIB, wieloletniego delegata na zjazdy krajowe i okręgowe, członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Następnie przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia prezydium. W dalszej części spotkania Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, zabrała głos w sprawie projektu sprawozdania KR PIIB za 2020 r. Projekt został jednogłośnie przyjęty i zostanie przedłożony Krajowej Radzie PIIB na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 28 kwietnia br.

Członkowie Prezydium KR PIIB omówili także wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dotyczący wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne. Szczegóły związane z proponowanymi zmianami i rozwiązaniami dotyczącymi w największej mierze okręgowych izb inżynierów budownictwa i ich komisji kwalifikacyjnych omówił Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Obradujący przedstawili swoje opinie w tej sprawie i zadecydowali o skierowaniu wniosku do Krajowej Rady PIIB.

Kolejnym ważnym punktem w porządku posiedzenia było omówienie sprawozdań krajowych organów statutowych. Krzysztof Latoszek, przewodniczący KKK PIIB zaznaczył, że w ubiegłym roku miało miejsce pięć posiedzeń plenarnych komisji, w tym trzy wspólne z okręgowymi komisjami. Z powodu pandemii w minionym roku odbyła się tylko jedna sesja egzaminacyjna – wiosenna. Okręgowe komisje kwalifikacyjne wydały 2537 decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jesienna sesja z roku 2020 została przesunięta i przeprowadzona w lutym br.

Następnie Marian Zdunek, pełniący funkcję przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, zreferował działalność tego organu w ubiegłym roku. Powołano łącznie 23 składy pięcioosobowe w II instancji. Do rozpatrzenia z lat poprzednich pozostały trzy sprawy. Podział ze względu na rodzaj odpowiedzialności kształtuje się następująco: odpowiedzialność zawodowa – 16, odpowiedzialność dyscyplinarna – 10. Jak podkreślono, wymienione sprawy skierowane do KSD w większości (ok. 86%) dotyczą kierowników małych budów, zwłaszcza domów jednorodzinnych.

O funkcjonowaniu krajowych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej mówiła Agnieszka Jońca, KROZ – koordynator. Odbyły się cztery posiedzenia organu. Wspólnie z KSD zrealizowane zostały trzy szkolenia. W ramach nadzoru krajowego rzecznika nad działalnością okręgowych rzeczników przeprowadzono kontrole we wszystkich okręgowych izbach. Odbyły się cztery posiedzenia organu. KROZ zajmował się 39 sprawami i 22 tematami, które zakończył udzieleniem informacji w formie pisemnej. Do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wpłynęły 504 sprawy. I w tym przypadku podkreśliła, że wiele zgłaszanych spraw dotyczyło odstępstw i zmian wprowadzanych na terenie małych budów (domów jednorodzinnych lub niewielkich obiektów gospodarczych).

W trakcie posiedzenia zabrała głos Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Zaznaczyła, że dotychczas przeprowadzono planowe kontrole w zakresie działalności w 2020 r. KKK, KSD, KROZ oraz Krajowego Biura PIIB, a także w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby. Wszystkie wykazały prawidłowe działanie organów i zakresów. Trwają pozostałe kontrole, tj. w zakresie działalności Krajowej Rady PIIB, działalności finansowej – realizacji budżetu oraz kontrola przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej.

Stan prac nad wnioskami z XIX Krajowego Zjazdu PIIB omówił Piotr Korczak, przewodniczący Komisji Wnioskowej KR PIIB, zaś w dalszej części spotkania Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB, przedstawił realizację budżetu za dwa miesiące 2021 r.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o wnioskach dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów i innych możliwościach mających na celu usprawnienie komunikacji w dobie pandemii oraz związanej z nią izolacji.

Na zakończenie obrad, na wniosek Zygmunta Rawickiego, który przewodniczy zespołowi zajmującemu się organizacją jubileuszu XX-lecia PIIB, zadecydowano o przedłożeniu Krajowej Radzie PIIB projektu uchwały określającej datę tej przyszłorocznej uroczystości.

 

Joanna Karwat

 

Czytaj także:

Zjazd Wielkopolskiej OIIB

Zjazd Podlaskiej OIIB

Zjazd Małopolskiej OIIB

Decyzje i uchwały podjęte na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.