Obiekty budowlane w rolnictwie – zmiana przepisów dotyczących budowy

14.07.2023

W czerwcu 2023 roku weszły w życie przepisy, które mają ułatwić rolnikom wznoszenie obiektów budowlanych.

 

Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 967)

 

Obiekty budowlane

Obiekty budowlane w rolnictwie. Fot. Pawel Szypula – stock.adobe.com

 

Ustawa wprowadza zmiany w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), które mają ułatwić rolnikom wznoszenie obiektów budowlanych.

 

Zgodnie z nowymi przepisami nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa:

  • naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m;
  • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  • obiektów budowlanych służących do przechowywania zboża, o maksymalnej pojemności 500 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Do zgłoszenia budów określonych w pkt 2–3 trzeba będzie dołączyć dokumentację techniczną zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonaną przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Stosownie do nowej regulacji nie wymaga natomiast ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia budowa jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – zmiany, które weszły w życie w 2022 roku

>>> Budowle rolnicze – warunki techniczne

>>> Nowoczesne obory

>>> Odległość zbiorników na odchody zwierzęce od magazynów środków spożywczych

>>> Silosy i zbiorniki na gnojowicę – budowa na zgłoszenie

Produkty budowlane

>>> Jak chronić powierzchnie żelbetowe w rolnictwie

>>> Konstrukcje żelbetowe w obiektach rolniczych – trwałość i ochrona

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in