Farma fotowoltaiczna w Mysłowicach – największa w Polsce

14.02.2022

Farma fotowoltaiczna w Mysłowicach zostanie zrealizowana przez TAURON na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Jej docelowa moc wyniesie 100 MW.

 

Farma fotowoltaiczna w Mysłowicach

 

Farma fotowoltaiczna w Mysłowicach będzie największą taką instalacja w Polsce. Będzie realizowana dwuetapowo: w pierwszej fazie do eksploatacji oddanych zostanie ok. 37 MW, w drugiej przewiduje się budowę instalacji o mocy blisko 60 MW. Instalacja będzie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych.

– Wykorzystanie terenów poprzemysłowych należących do grupy pod budowę farm fotowoltaicznych to jeden z głównych kierunków budowy nowych zielonych mocy w miksie wytwórczym TAURONA. Pierwszą taką farmę uruchomiliśmy w Jaworznie, dziś rozpoczynamy realizację inwestycji w Mysłowicach na znacznie większą skalę. Konsekwentnie realizujemy Zielony Zwrot TAURONA, a dzięki takim przedsięwzięciom chcemy osiągnąć w 2025 roku 1,6 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii – mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia.

Zostanie zainstalowanych 94 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 16 ha, co odpowiada aż 22 boiskom do piłki nożnej. Szacuje się, że w ciągu roku farma fotowoltaiczna w Mysłowicach wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o prawie 30 tys. ton.

Pierwszy etap to budowa instalacji o mocy około 37 MW. Prace na terenie inwestycji rozpoczną się w I kwartale 2022 roku, a pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy w 2023 roku. Na jej realizację TAURON otrzyma 82,5 mln zł nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Z punktu widzenia transformacji energetycznej i szerzej – klimatycznej, przed którą stoi polska gospodarka, inwestycja TAURONA to szereg równoległych korzyści tak ekologicznych, jak ekonomicznych. To sposób na pozyskiwanie zielonej energii elektrycznej ze słońca, w specyficznym, bo odzyskanym po przemysłowej degradacji terenie. To także gwarancja zarówno efektu antysmogowego, jak i istotnego spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, sięgającego blisko 29,5 tony równoważnika CO2/rok. Wprowadzanie do miksu energetycznego tego typu obiektów to także większa dywersyfikacja i niezależność systemu elektroenergetycznego, który u nas stale potrzebuje dodatkowych megawatów z OZE – dodaje Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Czytaj także:

Farma fotowoltaiczna Zwartowo – największa w Europie Środkowo-Wschodniej

Choszczno II – nowa farma fotowoltaiczna w woj. zachodniopomorskim

Oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie z farmą fotowoltaiczną

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in