S10 Bydgoszcz Południe–Emilianowo z wykonawcą

15.02.2022

S10 Bydgoszcz Południe–Emilianowo wraz z rozbudową DK25 zostanie zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor za blisko 410,8 mln zł.

 

S10 Bydgoszcz Południe–Emilianowo

 

S10 Bydgoszcz Południe–Emilianowo to część jednego z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Ogłoszony przez GDDKiA przetarg dotyczył zaprojektowania i budowy fragmentu drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz Południe–Emilianowo o długości 8,9 km wraz z rozbudową drogi krajowej nr 25 na odcinku ok. 5,4 km. W ramach zadania przebudowany ma być węzeł Bydgoszcz Południe, który obecnie po swojej wschodniej części zwęża się do jednojezdniowej drogi krajowej. Powstaną: nowy węzeł Emilianowo, który usprawni dojazd do terenów przemysłowych i planowanego Terminalu Intermodalnego w Emilianowie, oraz dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych. Droga krajowa nr 25 zostanie poprowadzona nowym śladem, omijając miejscowość Brzoza. Ruch tranzytowy będzie przeniesiony z obecnie mocno obciążonego odcinka drogi na nową jezdnię z dwoma węzłami: Zielona i Brzoza.

W grudniu 2021 r. został unieważniony wybór najkorzystniejszej oferty na realizację S10 Bydgoszcz Południe–Emilianowo i przeprowadzono ponowną weryfikację ofert w trwającym przetargu na projekt oraz budowę drogi. Po analizie ofert i wyjaśnień złożonych przez pierwotnie wybranego wykonawcę, GDDKiA podjęła decyzję o odrzuceniu jego oferty. Dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, wskazując na Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z siedzibą w Zawierciu. Wartość wybranej oferty to ok. 410,8 mln zł, co stanowi ok. 63% budżetu przeznaczonego na tę inwestycję.

 

S10 Bydgoszcz Południe–Emilianowo

 

Docelowo S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą prowadzącą ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz–Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta. Zadanie na realizację tego fragmentu S10 znalazło się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.).

Zgodnie z harmonogramem całą drogą ekspresową S10 Bydgoszcz–Toruń będzie można pojechać w 2026 r.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

DK15 w Rożentalu w rozbudowie

S61 Wysokie–Raczki gotowa

Program budowy 100 obwodnic – realizacja

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in