S61 Wysokie–Raczki gotowa

10.01.2022

S61 Wysokie–Raczki o długości 20 km została otwarta dla ruchu. To kolejny odcinek trasy Via Baltica zrealizowany przez firmę Budimex.

 

S61 Wysokie–Raczki

 

S61 Wysokie–Raczki został oddany do ruchu. Dwudziestokilometrowy odcinek nowej trasy ekspresowej jest pierwszym oddanym fragmentem trasy Via Baltica w województwie warmińsko-mazurskim.

Budowa odcinka S61 Wysokie–Raczki rozpoczęła się w październiku 2019 roku. W ramach inwestycji zrealizowano 20,17 km drogi ekspresowej o nawierzchni betonowej i dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 115 kN/oś (11,5 tony na oś). Wybudowano węzeł „Wysokie” typu WB (bezkolizyjny) wraz z 2 rondami, a także 31 dróg dojazdowych o łącznej długości 32,36 km (o nawierzchni kruszywowej lub bitumicznej). Wykonano także 25 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty drogowe, przejścia dla zwierząt oraz przepusty ekologiczne). W zakres zadania wchodziła również przebudowa 7 dróg krzyżujących się z trasą główną o długości 6,22 km.

Nowo powstała droga ma nawierzchnię z betonu cementowego. Przy realizacji trasy zużyto 150 tys. m³ betonu i 2 tys. ton stali zbrojeniowej. Zrealizowano około 3 mln m³ robót ziemnych.

Odcinek S61 Wysokie–Raczki był budowany przez firmę Budimex. Został on oddany do ruchu na cztery miesiące przed terminem. Wartość zrealizowanych robót wynosi 575 mln zł (brutto).

 

Budimex realizuje 40% długości Via Baltica. Wykonawca zrealizował m.in. odcinki trasy S61 w województwie podlaskim: Stawiski–Obwodnica Szczuczyna w 2021 roku i obwodnicę Suwałk w 2019 roku. Prowadzi także budowę odcinka S61 Suwałki–Budzisko. Zakończenie budowy tej części Via Baltica zaplanowano na jesień 2022 roku.

 

Czytaj także:

Jest wykonawca S61 Wysokie-Raczki

Kolejny odcinek S61 w realizacji

S61 Ełk Południe–Wysokie – ruszyły prace na budowie

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in