Kolejny odcinek S61 w realizacji

20.01.2020

Powstanie 24-kilometrowy odcinek S61, który wchodzi w skład Via Baltica.

 

 

 

Budimex S.A. podpisał umowę na budowę S61 na odcinku od końca obwodnicy Suwałk do Budziska z obwodnicą Szypliszek.

Blisko 24 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 przebiega przez gminy Suwałki i Szypliszki w województwie podlaskim i kończy się na dawnym przejściu granicznym z Litwą w Budzisku. Jest częścią Via Baltica – trasy łączącej kraje nadbałtyckie z Europą Zachodnią. Droga ekspresowa S61 stanowi jej istotną część, przebiegającą przez województwa mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Umowa z Budimeksem w systemie „przeprojektuj i buduj” zawiera zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę i realizację odcinka drogi krajowej S61. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również budowę infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, w tym m.in. dróg dojazdowych, przeznaczonych dla ruchu lokalnego, 34 obiektów inżynierskich, mieszczących obiekty mostowe (19), wiadukty, przepusty i przejścia dla zwierząt. Budimex zajmie się także układem urządzeń ochrony środowiska, m.in.: ekranów akustycznych oraz urządzeń bezpieczeństwa. Przebudowane zostaną istniejące drogi oraz urządzenia infrastruktury, takie jak sieci gazowe czy wodociągowe kolidujące z planowanym przedsięwzięciem. Zostanie wybudowanych 53 km kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz 10 km sieci wodociągowych.

Wartość kontraktu to 1 mld 37 mln zł brutto. Budowa potrwa do października 2022 r. Inwestycja jest objęta pięcioletnią gwarancją.

 

Przeczytaj też: Rusza budowa odcinka S61 Stawiski – Szczuczyn

Początek budowy drugiego odcinka S61

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in