S61 Ełk Południe–Wysokie – ruszyły prace na budowie

19.10.2020

S61 Ełk Południe–Wysokie jest już w realizacji. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze i odhumusowanie terenu.

 

S61 Ełk Południe–Wysokie

 

S61 Ełk Południe–Wysokie będzie dwujezdniową drogą ekspresową z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o łącznej długości ok. 23 km. Równolegle zostanie wykonany remont wybranych dróg lokalnych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstaną m.in. 24 obiekty inżynierskie oraz węzeł Ełk Wschód. Ze względu na przewidywany wysoki poziom ruchu pojazdów ciężarowych, konstrukcja drogi zostanie wykonana z betonu cementowego, aby droga jak najdłużej mogła funkcjonować przy obciążeniu 11,5 tony na oś, bez remontu.

22 września 2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka S61 Ełk Południe–Wysokie. Generalnym wykonawcą jest konsorcjum firm Trakcja, Mostostal Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów. Kontrakt opiewa na kwotę blisko 685,9 mln zł.

 

Kalendarium S61 Ełk Południe–Wysokie

 • 15 października 2015 r. – uzyskano decyzję środowiskową;
 • 15 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie przetargu w systemie „projektuj i buduj”;
 • 19 lipca 2018 r. – podpisanie umowy z wykonawcą;
 • 22 września 2020 r. – uzyskanie decyzji ZRID.

 

S61 częścią międzynarodowej Via Baltica

Droga ekspresowa S61 jest głównym fragmentem polskiego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. Trasa jest realizowana na terenie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Odcinek, którego budowa właśnie się rozpoczęła, jest jednym z trzech fragmentów trasy Via Baltica przebiegającej przez teren województwa warmińsko-mazurskiego:

 • Szczuczyn–Ełk Południe (ok. 23,3 km);
 • Ełk Południe–Wysokie (ok. 22,9 km), w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km;
 • Wysokie–Raczki (ok. 20,2 km).

 

S61 Ełk Południe–Wysokie

 

W województwie podlaskim budowę S61 podzielono natomiast na odcinki:

 • Podborze–Śniadowo (budowa ok. 19,5 km drogi ekspresowej S61 i przebudowa 3 km drogi ekspresowej S8) – oczekuje na wybór nowego wykonawcy; zakładany termin budowy to lata 2021–2023;
 • Śniadowo–Łomża Południe (16,99 km) – prace realizowane od 9 lutego 2018 r., czyli od chwili podpisania umowy z wykonawcą (Polaqua) w systemie „projektuj i buduj”; zakończenie przewidziano na czerwiec 2021 r.;
 • Łomża Południe–Łomża Zachód (7,18 km) – prace realizowane są od 19 lutego 2020 r. w systemie „projektuj i buduj” przez Mota-Engil Central Europe; zakończenie planowane jest na IV kwartał 2021 r.;
 • Łomża Zachód–węzeł Kolno  (12,92 km wraz z przebudową DK64 kategorii GP o długości 6,96 km) – wykonawca TOTO S.p.A. czeka na wydanie ZRID; termin zakończenia budowy zaplanowano na koniec 2022 r.;
 • Węzeł Kolno–Stawiski (16,43 km) – wykonawca Strabag uzyskała ZRID 26 września 2019 r. i wkrótce potem rozpoczął prace; termin zakończenia budowy przewidziano na III kwartał 2021 r.;
 • Stawiski–Szczuczyn (18 km) – decyzja ZRID wydana 30 sierpnia 2019 r.; Wykonawca Budimex zakończy prace w III kwartale 2021 r.;
 • obwodnica Szczuczyna, Raczki–Suwałki i obwodnica Suwałk (łączna długość ok. 33,5 km) – oddane do ruchu;
 • Suwałki–Budzisko (ponad 24 km) – wykonawcą jest Budimex; zakończenie robót planowane jest na jesień 2022 r.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także: Obwodnica Szczuczyna oddana do użytkowania

Obwodnica Suwałk otwarta

Kolejny odcinek S61 w realizacji

Rusza budowa odcinka S61 Stawiski – Szczuczyn

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in