Obwodnica Suwałk otwarta

16.04.2019

Prawie trzynastokilometrowa obwodnica Suwałk została oddana do użytkowania. To drugi, podlaski fragment międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Baltica.

 

Fot. MI

 

Obwodnica omija Suwałki od zachodu i północy. Na węźle Suwałki Południe łączy się z dwujezdniową częścią obwodnicy Augustowa (12,75 km), tworząc tym samym fragment S61 o łącznej długości 25,58 km. Kończy się na węźle Suwałki Północ, który zostanie zrealizowany w ramach następnego odcinka S61 Suwałki–Budzisko. Obecnie podłączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 8 (tzw. łącznica węzła Suwałki Północ) będzie się odbywało przez jednojezdniowy łącznik o długości kilometra.

Droga ekspresowa S61 została wykonana w technologii nawierzchni z betonu cementowego, przystosowanej do przyjęcia ruchu ciężkiego. Charakteryzuje się ona wysoką nośnością (11,5 t na oś), odpornością na odkształcenia oraz niższymi kosztami utrzymania w porównaniu z nawierzchnią asfaltową.

W ramach inwestycji rozbudowano węzeł Suwałki Południe, wybudowano: węzeł drogowy Suwałki Zachód, 10 obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy, wiadukty nad drogą ekspresową, wiadukt nad linią kolejową, przejścia dla zwierząt, wykonano nasadzenia ok. 2300 szt. drzew oraz 28 000 szt. Krzewów. Powstała też sieć dróg dojazdowych (18,5 km), ciągów pieszo-rowerowych, a także przepusty i urządzenia ochrony środowiska. Przebudowano również 8 km dróg publicznych kolidujących z przebiegiem obwodnicy.

 

Dane techniczne obwodnicy Suwałk:

 • klasa drogi – S
 • długość – 12,83 km
 • prędkość projektowa – 100 km/h
 • kategoria ruchu – KR7
 • ilość pasów ruchu – 2 x 2
 • szerokość pasów ruchu – 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami – min. 5 m
 • szerokość opaski – 0,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • bariery energochłonne – dł. 53,5 km
 • ekrany akustyczne – dł. 1,4 km, powierzchnia – 5395 m²
 • ekrany przeciwolśnieniowe – dł. 0,83 km, powierzchnia – 1834,14 m²
 • ogrodzenia – dł. 27,2 km

 

Budowa ruszyła w lutym 2017 r. i trwała 26 miesięcy. Inwestycja zrealizowana w trybie „projektuj i buduj”. generalnym wykonawcą była firma Budimex SA. Wartość kontraktu budowlanego to 299,45 mln zł, natomiast wartość całej inwestycji, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót, to 391 mln zł. Trasa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

 

Trasa via Baltica w Polsce będzie mieć blisko 320 km. Trasa ta pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi a Polską i krajami Europy Środkowej. Na terenie Polski przebiega w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj też: Via Baltica – paneuropejski korytarz transportowy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in