Budynek szkoleniowo-konferencyjny Wielkopolskiej OIIB

10.01.2023

Po wielu latach starań Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wzbogaciła się o nowy budynek, który wraz z pozostałymi nieruchomościami przy ul. Dworkowej w Poznaniu służy działalności izby.

 

Nowy obiekt musiał wpisać się w charakter willowej, historycznej dzielnicy Poznania (Sołacza), a jego realizacja na niewielkiej działce, z utrudnioną obsługą komunikacyjną, wymagała wielu zmagań w trakcie budowy. Prace nad nowym obiektem nabrały tempa 2 lata temu, gdy Zespół ds. Rozwoju WOIIB, po uzyskaniu w marcu 2020 r. ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w zakresie otrzymanych warunków zabudowy, ogłosił konkurs architektoniczny w celu wyboru projektu budynku szkoleniowo-konferencyjnego. Powołano tym samym komisję konkursową.

 

Budynek szkoleniowo-konferencyjny Wielkopolskiej OIIB

Nowy budynek szkoleniowo-konferencyjny WOIIB (fot. BUDOPOL-POZNAŃ)

 

W założeniach konkursu określono konieczność opracowania: koncepcji architektonicznej w wersji graficznej i opisowej w oparciu o warunki zabudowy, programu użytkowego i koncepcji wyposażenia technicznego obiektu. Wiążącym elementem pracy konkursowej było określenie kosztu wykonania projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie nadzoru autorskiego.

Po wnikliwych analizach 5 maja 2020 r. z czterech złożonych projektów do opracowania projektu budowlanego wybrano koncepcję przedstawioną przez A.N.I. PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ Anna Smólska sp. z o.o. – nowoczesny budynek szkoleniowo-konferencyjny wpisujący się architektonicznie w sąsiednią zabudowę starego Sołacza, jednej z piękniejszych dzielnic Poznania. Na parterze zaplanowano salę konferencyjną dla 184 osób, z zapleczem technicznym, hol z recepcją i szatnią, lobby z miejscami siedzącymi oraz toalety. Na kondygnacji podziemnej przewidziano pomieszczenia techniczne służące obsłudze budynku, tj. wentylatorownie z systemem chłodzenia powietrza, monitoring, rozdzielnie elektryczne i kotłownię gazową, oraz archiwum. W budynku może jednocześnie przebywać 228 osób, a komunikacja odbywa się klatką schodową i dźwigiem osobowym, które łączą wszystkie kondygnacje. Powierzchnia użytkowa obiektu to 927 m², a kubatura to prawie 5000 m3. Konstrukcja budynku została zaprojektowana w technologii monolitycznej.

 

Budynek szkoleniowo-konferencyjny Wielkopolskiej OIIB

Montaż zbrojenia dolnej płyty fundamentowej (fot. Mirosław Praszkowski)

 

30 października 2020 r. opublikowano ogłoszenie o przetargu na realizację inwestycji. Procedura przetargowa przebiegała w trzech etapach. Ostatecznie 5 lutego 2021 r. wybrano ofertę firmy BUDOPOL-POZNAŃ sp. z o.o. 23 lutego 2021 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa umowę na realizację inwestycji podpisali: Łukasz Kawczyński, prezes zarządu BUDOPOL-POZNAŃ, Jerzy Stroński, przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB oraz Tomasz Buczkowski, skarbnik Okręgowej Rady WOIIB. Określonym terminem zakończenia realizacji był 31 marca 2022 r. Po przejęciu dokumentacji projektowej oraz terenu budowy generalny wykonawca zagospodarował plac budowy, wykonał plan BIOZ, inwentaryzację fotograficzną sąsiednich budynków oraz przyległych terenów i rozpoczął prace budowlane.

Aby uzyskać maksymalną liczbę miejsc w sali konferencyjnej, architekci pochylili podłogę i uzyskano efekt amfiteatralny. Spowodowało to posadowienie dolnej płyty fundamentowej na poziomie –5,22 m i „wejście” w strefę wody gruntowej, która według badań geologicznych występowała na poziomie –3,80 m. Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonano otwory piezometryczne do kontroli poziomu wody gruntowej. Wstępnie zrealizowano wykop do poziomu –2,00 m, który zabezpieczono tzw. ścianką berlińską. Wykonano odwierty do głębokości –9,00 m, a w otworach umieszczono kształtowniki HEB i zalano betonem do poziomu –5,50 m. Po wykonaniu wykopu docelowego w części dolnej płyty fundamentowej okazało się, że woda gruntowa znajduje się na niższym poziomie, niż wynikało to z odwiertów geologicznych. Pomimo dużych trudności spowodowanych ograniczeniami sanitarnymi związanymi z COVID-19 generalny wykonawca zrealizował do czerwca 2021 r. konstrukcję żelbetową stanu zerowego części niższej: płytę fundamentową, ściany żelbetowe piwnicy, strop dolny komory rozprężnej wentylacji pod trybunami sali konferencyjnej i strop trybun. Wykonane zostały izolacje zewnętrzne i częściowo obsypano budynek w części niższej.

 

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy WOIIB w nowej sali konferencyjnej (fot. Mirosław Praszkowski)

 

Mimo wielu obaw o wody gruntowe i ekstremalne opady w czerwcu oraz lipcu 2021 r. udało się utrzymać stabilne warunki gruntowe pod całym budynkiem i została zachowana szczelność połączeń. Zrealizowano kanalizację sanitarną podposadzkową, zachowując szczelność przejść przez płytę fundamentową. Następnym krokiem było otwarcie frontu robót wentylacyjnych. Rozpoczęto także prace w kotłowni i przepompowni kanalizacji sanitarnej. Wykorzystując sezon urlopowy, firma BUDOPOL-POZNAŃ przeprowadziła połączenie niskoprądowe z serwerowni budynku A do nowo powstającego obiektu. Wykonano także przyłącza elektryczne i wodociągowe. Ostatnim konstrukcyjnym etapem budowy był montaż talowej więźby dachowej, która została tak zaprojektowana, by cała powierzchnia poddasza była wolna od słupów podporowych. 17 września 2021 r. na placu budowy odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego budynku szkoleniowo-konferencyjnego. Podpisy złożyli: Krzysztof Krzysztofiak, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który reprezentował wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, Łukasz Kawczyński, prezes zarządu przedsiębiorstwa BUDOPOL-POZNAŃ, i Jerzy Stroński, przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB.

 

Budynek szkoleniowo-konferencyjny Wielkopolskiej OIIB

Wizualizacja projektu A.N.I. Pracowni Projektowej Anna Smólska Sp. z o.o.

 

Do końca listopada 2021 r. zamknięto budynek dachem i oknami. W końcówce grudnia uzyskano „szczelność” obiektu. Dach został zabezpieczony deskowaniem oraz membraną dachową. Na przełomie 2021 i 2022 r. generalny wykonawca borykał się z brakiem pracowników z powodu pandemii (zachorowania covidowe i kwarantanny) oraz miał problem z materiałami. Szczególnie odczuwalne były utrudnienia związane z dostawą kanałów wentylacyjnych i ich izolacji. Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych konstrukcja przegród, stropów i ścian musi być sucha, dlatego też obiekt był intensywnie wentylowany, ogrzewany i osuszany specjalistycznymi urządzeniami. Cały czas trwały prace instalacyjne. Montowano instalacje elektryczne oraz urządzenia. Ekipy budowlane wykonały posadzki, tynki wewnętrzne i konstrukcje pod suche zabudowy.

Dużym wyzwaniem logistycznym w styczniu i lutym 2022 r. była koordynacja prac wykończeniowych sali konferencyjnej. Do problemów covidowych w końcówce lutego doszły konsekwencje i ograniczenia w imporcie materiałów, związane z napaścią Rosji na Ukrainę. Część komponentów sprowadzana była z Białorusi. W wyposażanie sali konferencyjnej zaangażowanych było 12 ekip. Wykonywano: izolację akustyczną, wentylację, instalację oświetleniową, instalację niskoprądową, nagłośnienie, instalację wideo, sufit – konstrukcję z siatki cięto-ciągnionej, zabudowę ścian, balustradę szklaną, wykładzinę dywanową, stolarkę drzwiową, montaż foteli i stołu prezydialnego. Wymagało to wielu uzgodnień podczas cotygodniowych narad koordynacyjnych.

 

Łukasz Kawczyński podpisuje akt erekcyjny (fot. BUDOPOL-POZNAŃ)

 

Dzięki sprawnej organizacji procesu budowy i koordynacji działań podwykonawców budynek szkoleniowo-konferencyjny przeszedł 26 kwietnia 2022 r. wielki test sprawności wszystkich urządzeń i pomieszczeń. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała w nowo otwartym budynku XXI zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Prawie 190 inżynierów i techników budownictwa różnych branż zapoznało się z nowym obiektem samorządu zawodowego oraz wyraziło swoje uznanie dla efektów pracy generalnego wykonawcy i projektantów.

Dużym wyzwaniem organizacyjnym dla wykonawcy, projektanta i zespołu inspektorów nadzoru WOIIB była sytuacja na rynku budowlanym w 2021 i 2022 r. Mimo olbrzymiego braku materiałów budowlanych i szalejącej inflacji udało się znaleźć rozwiązania w ramach umowy, nie zmieniając podstawowego parametru, czyli ceny kontraktu, a generalny wykonawca utrzymał sprawne tempo prac określone w harmonogramie.

27 kwietnia 2022 r. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podpisała ostateczny protokół odbioru obiektu.

 

Mirosław Praszkowski

 

Przeczytaj też:

Grundmanna Office Park – nowy projekt biurowy w Katowicach

Wratislavia Tower w remoncie

Upper One w Warszawie – szkło i geotermia

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in