Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w przebudowie

09.01.2023

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych i budowlanych będzie wyposażony w nową przestrzeń dydaktyczną i laboratoryjną.

 

Instytut Techniki Cieplnej

 

Instytut Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej remontuje i rozbudowuje firma Budimex. Generalny wykonawca zakończył kluczową fazę inwestycji. Remont obejmuje trzy skrzydła obiektu: B, C i D, dziedziniec oraz drogę pożarową. Do tej pory przebudowane zostały 2 skrzydła – B, C, oraz dziedziniec i droga pożarowa. Trwają prace w budynku D. Dotychczasowy remont był realizowany pod okiem konserwatora zabytków.

Instytut Techniki Cieplnej skrzydło C przeznaczy na potrzeby dydaktyczne i badawcze, przede wszystkim Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku, Zakładu Silników Lotniczych, Zakładu Termodynamiki, Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii.

Przebudowa w obrębie skrzydła C miała na celu wprowadzenie odpowiednich podziałów funkcjonalnych, uzupełnienie braków oraz wprowadzenie czytelnego układu komunikacyjnego. Wiązało się to z wydzieleniem nowych pomieszczeń, wprowadzeniem dwóch klatek schodowych i stworzeniem nowego korytarza. Pusta przestrzeń w środkowej części budynku została wypełniona nowymi stropami tworzącymi ciąg komunikacyjny. Na poziomie parteru pomieszczenia w hali zostały poszerzone o korytarz zlokalizowany wzdłuż wschodniej elewacji budynku. W związku ze znacznymi zmianami konieczne były wyburzenia w istniejących ścianach nośnych oraz wprowadzenie dodatkowej konstrukcji, na której oparły się nowe elementy przegród poziomych.

 

Instytut Techniki Cieplnej

 

W skrzydle D przewidziano natomiast laboratoria Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych oraz Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, pojedyncze laboratoria ZCHiEB i ZT, warsztat wraz z zapleczem socjalnym i szatnią, sale dydaktyczne, a także powierzchnie wystawiennicze.

Uporządkowanie funkcji wymaga znaczących zmian w obrębie bryły hali D. Konieczne są wyburzenia ścian istniejących i likwidacja niefunkcjonalnej klatki schodowej w południowej części skrzydła. W jej miejscu zaprojektowano nową klatkę z dźwigiem osobowym. Drugi węzeł komunikacji pionowej przewidziano przy wschodniej, wewnętrznej elewacji hali. Część istniejących maszyn zostanie usunięta, by można było wprowadzić nowe podziały oraz układ funkcjonalny. W środkowej części budynku zaplanowano nowe stropy, które połączą różne poziomy w północnej i południowej części skrzydła, dodatkowo stwarzając możliwość eksponowania w otwartej, dwukondygnacyjnej przestrzeni zespołu oryginalnych elementów minielektrowni dydaktycznej. Tak zaprojektowane rozwiązanie komunikacji wewnętrznej, uwzględniające przejście do dwukondygnacyjnego pomieszczenia przeznaczonego na ekspozycję turbiny Laval’a oraz suwnicy, umożliwi zrealizowanie idei ścieżki edukacyjnej, która poprowadzi przez kolejne pomieszczenia hali z zabytkowymi urządzeniami.

Instytut Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa zyska nowe skrzydło D w połowie grudnia 2023 r.

W ramach zakresu I zrealizowane zostały prace obejmujące przebudowę hali C oraz rozbudowę o zadaszony dziedziniec wraz z obejściem na 1. piętrze wokół istniejącej auli TC-1. Z zakresu podstawowego wyłączona została chłodnia kominowa na środku dziedzińca i przebudowa dawnego budynku portierni poza niezbędną przebudową dachu. Zakres II obejmuje również wnętrze parterowego budynku na granicy zadaszenia o niezmienionej funkcji – dalej będzie funkcjonowało w nim Laboratorium Pomiarów Promieniowania Jonizującego wchodzące w skład ZMUE.

Rozbudowa wynikała z zadaszenia istniejącego dziedzińca między skrzydłami C i D oraz aulą B. W jego obrębie zlokalizowane zostały dodatkowe funkcje. W ramach połączenia tej strefy z istniejącym skrzydłem frontowym przewidziano przejścia prowadzone na poziomie 1. piętra po obu stronach auli, co skutkuje powstaniem w tym fragmencie dodatkowej kondygnacji.

Wartość kontraktu wynosi 69,1 mln zł netto. Inwestycja została sfinansowana ze środków Politechniki Warszawskiej oraz Ministerstwa Edukacji.

 

Przeczytaj też:

Centrum Offshore UM w Gdyni z wiechą

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie będzie energooszczędny

ASP w Warszawie przejdzie termomodernizację

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in