ASP w Warszawie przejdzie termomodernizację

23.02.2022

Wydziały Architektury Wnętrz i Wzornictwa warszawskiej ASP uzyskały dotację NFOŚiGW na termomodernizację zabytkowych budynków przy ul. Myśliwieckiej 8.

 

Zabytkowe budynki ASP przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie, w których mieszczą się siedziby Wydziałów Architektury Wnętrz i Wzornictwa, przejdą termomodernizację. Efektem będzie zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej i ograniczenie emisji CO₂. Zakres prac obejmie m.in. wymianę okien i drzwi na energooszczędne, osuszenie, izolację przeciwwodną i docieplenie w piwnicy ścian i podłóg, modernizację instalacji c.w.u. i c.o., wymianę węzła cieplnego, wymianę źródeł światła na lampy LED, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz instalację systemu zarządzania energią BMS i liczników energii. Dzięki inwestycji zatrzymana zostanie postępująca degradacja zabytkowych budynków pochodzących z okresu dwudziestolecia międzywojennego – w szczególności w zachodniej części budynku usytuowanej na skarpie.

 

ASP

Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia

 

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych zaplanowano na połowę 2022 r., a zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia na 30.06.2023 r. Całkowity koszt realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie” szacowany jest na prawie 9 mln zł. Inwestycja uzyskała dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ponad 7 mln zł (95% kosztów kwalifikowanych) w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, a pozostałe koszty (w tym koszty niekwalifikowalne, wkład własny oraz podatek VAT) pokryje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie odrębnego porozumienia.

W kolejnym etapie remontu budynków ASP, dofinansowanym prawdopodobnie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, planowane są m.in.: remont elewacji oraz odwodnienie dachów, izolacja ścian wewnętrznych oraz wymiana tynków na sufitach i ścianach piwnic, a także roboty instalacyjne i kanalizacyjne. Zwieńczeniem inwestycji w ostatnim etapie będzie montaż wind i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Termomodernizacja kompleksu ASP przy ul. Myśliwieckiej 8 wpisuje się w strategię rozwoju uczelni w zakresie modernizacji oraz rozbudowy swoich obiektów. W ciągu ostatniego roku zakończono przebudowę Pałacu Czapskich, ogrodu wewnętrznego oraz dziedzińca od strony Krakowskiego Przedmieścia, rozpoczęto dostosowywanie obiektów ASP do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rozpoczęto montaż wind w budynkach Wydziałów Malarstwa i Grafiki, a także zainicjowano prace projektowe w zakresie przebudowy budynku Wydziału Sztuki Mediów przy ul. Spokojnej 15. Wszystkie te działania zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Przeczytaj też:

Pałac w Młoszowej przejdzie termomodernizację

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku została otwarta

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie miała nową siedzibę

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in