Audyt energetyczny i audyt remontowy – nowelizacja rozporządzenia

14.02.2023

 

29 grudnia 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2816)

 

Audyt energetyczny

Fot. stock.adobe/Andrey Popov

 

Znowelizowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1606 ze zm.). Wprowadzone zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia do znowelizowanej Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.). Ustawa wprowadziła m.in. grant termomodernizacyjny w wysokości 10% kosztów inwestycji, grant MZG (MZG – mieszkaniowy zasób gminy) w wysokości 30% kosztów inwestycji, udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy, grant OZE w wysokości 50% kosztów na instalację nowej lub modernizację istniejącej instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych.

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. mają charakter redakcyjny i dotyczą załączników nr 1 i 4 tego rozporządzenia.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Analiza efektywności energetycznej instalacji a wymogi WT 2021

>>> Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – zmiana przepisów

>>> Termomodernizacja starego domu typu kostka i domu typu stodoła. Ile można zaoszczędzić?

>>> Metoda obliczeń strat ciepła przez przenikanie a wartość emisji unikniętej CO2

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in