Ustawy wspierające poprawę warunków mieszkaniowych – nowelizacja

26.01.2023

Zmiany obejmują m.in. ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

1 grudnia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2456).

 

Ustawy wspierające poprawę warunków mieszkaniowych

Fot. stock.adobe/Konrad_elx

 

Nowelizacja obejmuje m.in. Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.). Ustawa ma na celu realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Nowe przepisy mają zwiększyć skalę realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz przyczynić się do zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym. Mają też doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Osiągnięcie tych celów ma być możliwe dzięki wprowadzeniu takich instrumentów finansowych, jak:

  • grant termomodernizacyjny, który wyniesie 10% kosztów inwestycji i będzie udzielany dodatkowo, obok premii termomodernizacyjnej;
  • grant OZE dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia na zakup, montaż i budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii;
  • grant MZG (MZG – mieszkaniowy zasób gminy) w wysokości 30% kosztów inwestycji, udzielany na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy;
  • podwyższenie wysokości premii termomodernizacyjnej z 16 do 26% i premii remontowej z 15 do 25% wartości inwestycji;
  • zmiana zakresu przedmiotowego premii remontowej, która będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii (dotychczas premia obejmowała budynki oddane do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r.);
  • dodatkowe bezzwrotne wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych z dotacją z Funduszu Dopłat, polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym;
  • dodatkowe bezzwrotne wsparcie dla nowego budownictwa społecznego realizowanego przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe we współpracy z gminami w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w nowo budowanych budynkach;
  • wyższe bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane samorządom w związku z budową mieszkań o podwyższonym standardzie efektywności energetycznej.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Analiza efektywności energetycznej instalacji a wymogi WT 2021

>>> Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków – zmiana przepisów

>>> Termomodernizacja starego domu typu kostka i domu typu stodoła. Ile można zaoszczędzić?

>>> Ulga termomodernizacyjna. Polacy odliczyli już ponad 10,4 mld zł!

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in