60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

07.11.2014

14–19 września br. odbyła się w Krynicy Zdroju 60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB. Bezpośrednim jej organizatorem był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Konferencję patronatem objęli: E. Bieńkowska – wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, J. Piechociński – wicepremier i minister gospodarki, L. Kolarska-Bobińska – minister nauki i szkolnictwa wyższego, R. Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, S. Sosnowski – marszałek województwa lubelskiego, P. Kacejko – rektor Politechniki Lubelskiej.

W konferencji wzięło udział 397 osób, reprezentujących głównie uczelnie techniczne i instytuty badawcze. W konferencji uczestniczyli także członkowie PIIB oraz izb okręgowych, a także projektanci i przedstawiciele wykonawstwa budowlanego.

W części problemowej konferencji, zatytułowanej „Budownictwo na obszarach zurbanizowanych – nauka, praktyka, perspektywy”, wygłoszono 24 referaty przygotowane przez uznanych specjalistów z zakresu urbanistyki, budownictwa kubaturowego, podziemnego, komunikacyjnego, a także inżynierii środowiska. Kolejne sesje zatytułowane były: Charakterystyka współczesnych obszarów zurbanizowanych, Problemy i niepokoje współczesnych miast, Budownictwo na terenach o zabudowie zwartej, Nowoczesne kształtowanie budynków miejskich i ich wnętrz, Infrastruktura miast oraz Budynki wysokie i wysokościowe.

 

Stół prezydialny podczas otwarcia konferencji: mgr inż. A.R. Dobrucki – prezes PIIB, dr hab. inż. E. Błazik-Borowa, prof. PL – dziekan WBiA PL, prof. dr hab. inż. W. Radomski – przewodniczący KILiW PAN, prof. dr hab. M. Dudzińska – prorektor PL, prof. dr hab. inż. A. Łapko – przewodniczący KN PZITB, mgr inż. R. Trykosko – przewodniczący PZITB

 

Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli fakt zorganizowania konferencji, w której na wspólny temat wypowiadali się specjaliści budownictwa oraz urbaniści i architekci, bowiem jedynie działania interdyscyplinarne prowadzić mogą do rozwiązania problemów miast.

W części ogólnej wygłoszono 136 referatów zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy, pracujący pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. W. Radomskiego. Podzielone były one na sesje: Budownictwo ogólne, Fizyka budowli, Inżynieria Komunikacyjna – projektowanie i inżynieria ruchu drogowego, Inżynieria Komunikacyjna – materiały i nawierzchnie drogowe, Inżynieria Materiałów Budowlanych, Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych, Konstrukcje Betonowe, Konstrukcje Metalowe, Mechanika Konstrukcji i Materiałów, Geotechnika, a także Rusztowania oraz Problemy budownictwa wielkopłytowego.

 

Wręczenie Medalu im. prof. Stefana Kauffmana profesorowi dr. hab. inż. Cezaremu Madryasowi

 

Konferencji towarzyszyły następujące wydarzenia:

– sesja panelowa przygotowana przez ZG PZITB poświęcona tworzonemu obecnie Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu, w której dyskutantami byli członkowie komisji kodyfikacyjnej;

– sesja poświęcona jubileuszowi konferencji, w czasie której omówiono specyfikę konferencji krynickich, ich historię oraz rolę Komitetu Nauki PZITB w organizowaniu konferencji, a uczestnicy wspominali konferencje sprzed lat;

– nadzwyczajny zjazd PZITB związany z 80. rocznicą powstania tego stowarzyszenia, którego ważnym elementem było wręczenie dorocznych nagród i medali PZITB;

– „Wieczór mostowy”, w czasie którego zostały wręczone doroczne nagrody Związku Mostowców RP.

 

Mgr inż. Wiktor Piwkowski z medalem im. prof. Romana Ciesielskiego

 

Niemal tydzień spędzony przez uczestników konferencji w Krynicy był owocny pod względem naukowym. Zaprezentowano wiele osiągnięć naukowych, wymieniano się doświadczeniami. Był to również czas integracji środowiska naukowego oraz jego integracji ze środowiskiem praktyków. 

 

prof. Wojciech Radomski

przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. Anna Halicka, prof. PL

wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Zdjęcia Jakub Krzysiak

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in