20-lecie Lubelskiej OIIB i Dzień Budowlanych

08.11.2022

W Teatrze Muzycznym w Lublinie 22 października 2022 r. odbyła się jubileuszowa gala z okazji Dnia Budowlanych i 20-lecia Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

20-lecie Lubelskiej OIIB

 

Na uroczystość licznie przybyli członkowie lubelskiej izby, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, uczelni oraz instytucji współpracujących z LOIIB, stowarzyszeń naukowo-technicznych i okręgowych izb. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Lech Sprawka, wojewoda lubelski, Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin, Piotr Orzechowski, zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Michał Krawczyk, poseł na Sejm RP, Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa PIIB Sp. o.o. i redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”. Przybyli również przewodniczący: Mazowieckiej, Śląskiej, Małopolskiej, Wielkopolskiej, Dolnośląskiej, Łódzkiej, Podkarpackiej, Warmińsko-Mazurskiej, Świętokrzyskiej, Pomorskiej i Podlaskiej OIIB.

– Jubileusz 20-lecia powstania Lubelskiej OIIB jest wydarzeniem szczególnym. W mojej ocenie dobrze wykorzystaliśmy te lata, uczyliśmy się inżynierskiej samorządności i stworzyliśmy sprawnie działający samorząd – powiedziała Joanna Gieroba, przewodnicząca LOIIB, witając przybyłych na uroczystość.

Następnie obejrzano film o działalności LOIIB, którego hasłem przewodnim było: „Z szacunkiem dla przeszłości, z optymizmem w przyszłość”.

– Świat inżynierów, nie tylko budownictwa, ale w różnych obszarach, jest niezmiernie ważny. To środowisko, które decyduje m.in. o możliwościach rozwoju gospodarczego w kraju. Niech wam się dobrze dzieje – mówił Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, podkreślił, że 20-lecie działalności samorządu stanowi powód do dumy i jest jednocześnie świadectwem tradycji wielu pokoleń inżynierów oraz techników. Zwracając się do lubelskich inżynierów, stwierdził: Możecie być dumni z tego, czego dokonaliście!

 

20-lecie Lubelskiej OIIB

 

W czasie gali odznaczono zasłużone dla samorządu osoby. Prezydent RP przyznał Medal Złoty za Długoletnią Służbę Arkadiuszowi Koralewskiemu. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości wyróżniono Władysława Króla, Zbigniewa Miłosza i Teresę Stefaniak. Odznakami honorowymi „Za zasługi dla budownictwa” wyróżniono Dariusza Flaka, Janusza Fronczyka i Bolesława Mateja. LOIIB otrzymała okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego. Rolę i znaczenie lubelskich inżynierów docenił Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin, który odznaczył Lubelską OIIB oraz Joannę Gierobę Medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin”. Nadał także Medale Prezydenta Miasta Lublin Ewie Błazik-Borowej i Grzegorzowi Doboszowi.

W czasie uroczystości wręczono również Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dr. Wiesławowi Nurkowi. Listami gratulacyjnymi oraz medalami LOIIB uhonorowano członków lubelskiej izby, którzy świętują jubileusz 50-lecia nadania uprawnień budowlanych. Urszuli Kieller-Zawiszy, redaktor naczelnej kwartalnika „Lubelski Inżynier Budownictwa” świętującego w tym roku 15-lecie istnienia, wręczono natomiast okolicznościową statuetkę.

Jubileuszową galę uświetnił koncert „Strauss Gala” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Lublinie.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

 

 

Czytaj także:

20-lecie Dolnośląskiej OIIB

Jubileusz Opolskiej OIIB z niespodzianką

Gala jubileuszowa z okazji 20-lecia Podlaskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in