Gala jubileuszowa z okazji 20-lecia Podlaskiej OIIB

17.10.2022

W gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu Podlaskiej OIIB. Przybyło na nią około 600 osób.

 

20-lecie Podlaskiej OIIB

 

W 2022 r. mija 20 lat funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. To właśnie w 2002 r. weszła w życie ustawa o samorządach zawodowych, odbyły się pierwsze zebrania wyborcze oraz pierwsze zjazdy delegatów.

Ten okrągły jubileusz izby okręgowe starają się pokreślić w uroczysty sposób. 26 września 2022 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyła się gala jubileuszowa Podlaskiej OIIB. Oprócz inżynierów budownictwa z województwa podlaskiego wzięli w niej udział m.in. Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, Witold Roszkowski, podlaski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Marcin Marczak, przewodniczący POIA RP, przedstawiciele organów administracji architektoniczno-budowlanej, stowarzyszeń naukowo-technicznych, szkół i uczelni technicznych, instytucji publicznych, a także krajowej i okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Spotkanie otworzyło przemówienie Krzysztofa Ciuńczyka, przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB. Podkreślił on szczególną rolę inżynierów budownictwa.

– Inżynierowie to olbrzymi kapitał ludzki naszego kraju. Budownictwo to koło zamachowe gospodarki. (…) Obchodzony jubileusz jest nie tylko okazją do podsumowania dotychczasowej działalności, ale także do tworzenia planów na przyszłość – mówił Krzysztof Ciuńczyk.

Kolejnym punktem gali była premiera filmu o Podlaskiej OIIB i zawodzie inżyniera budownictwa. W kilkuminutowym spocie pokazano najważniejsze wydarzenia z działalności izby na tle istotnych inwestycji z regionu Podlasia powstałych w okresie ostatnich 20 lat przy udziale osób pełniących funkcje techniczne w procesie ich projektowania i budowy.

 

20-lecie Podlaskiej OIIB

 

Uroczystość stała się również okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w działalność samorządową oraz do wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym członkom samorządu. W imieniu Prezydenta RP oraz Ministra Rozwoju i Technologii wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył Krzyże Zasługi nadane postanowieniem Prezydenta RP oraz odznaki honorowe „Za zasługi dla budownictwa” przyznane przez ministra za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Jerzy Bukowski, natomiast srebrnym uhonorowany został Wojciech Rębacz. Odznakami honorowymi „Za zasługi dla budownictwa” wyróżnieni zostali: Ryszard Feliks Kruszewski, Karol Marek Jurkowski, Wiktor Ostasiewicz oraz Krzysztof Falkowski. Wojewoda pogratulował odznaczonym oraz podziękował wszystkim inżynierom za ciężką pracę.

Następnie Adam Baryłka odczytał list skierowany do uczestników gali od Piotra Uścińskiego, wiceministra rozwoju i technologii.

– Chciałbym wyrazić uznanie członkom izby za pracę na rzecz dobra gospodarki. Samorządy zawodowe stoją na straży wysokich standardów. Zawód inżyniera jest pełen wyzwań oraz odpowiedzialności. Dzisiaj przed budownictwem stoją ogromne wyzwania. Polscy inżynierowie dzięki dobremu wykształceniu oraz ciężkiej pracy udowadniają, że są w stanie sprostać tym wyzwaniom – przekazał w liście wiceminister Uściński.

List od Jana Bolesława Perkowskiego, starosty Powiatu Białostockiego, odczytała Karina Kurzewska, dyrektor Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Statuetkami okolicznościowymi uhonorowano dotychczasowych przewodniczących Okręgowej Rady POIIB: Ryszarda Dobrowolskiego, Czesława Miedziałowskiego, Wojciecha Kamińskiego oraz Krzysztofa Ciuńczyka.

Uroczystość uświetnił koncert zespołu Tre Voci, zakończył zaś bankiet. Gala stała się również okazją do promocji albumu o samorządzie zawodowym i Podlaskiej OIIB, który otrzymali wszyscy uczestnicy.

 

Monika Urban-Szmelcer

Fot. Maciej Nowakowski

 

 

Przeczytaj też:

20 lat Łódzkiej OIIB

20-lecie Śląskiej OIIB

67. Konferencja Krynicka za nami

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in