Forum Termomodernizacja 2022

17.10.2022

XXI Forum Termomodernizacja „Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie” było kolejnym – organizowanym corocznie – spotkaniem audytorów energetycznych oraz projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych i banków.

 

Forum Termomodernizacja 2022

 

Forum Termomodernizacja 2022 zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE) odbyło się 5 października 2022 r. w budynku Tower Service w Warszawie. Patronat honorowy nad nim sprawowali: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Forum składało się z trzech sesji, których przewodni motyw to: „Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie”.

Spotkanie otworzył Dariusz Heim, prezes ZAE, który powitał uczestników, honorowych gości oraz sponsorów forum, a następnie oddał głos pierwszemu prelegentowi – Tomaszowi Gałązce, przedstawicielowi MRiT. Tematem jego wystąpienia były „Plany legislacyjne na lata 2022–23 dotyczące efektywności energetycznej budynków”. Jeszcze w tym roku ma wejść w życie procedowana właśnie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (UCHEB).

Drugim prelegentem był Paweł Mirowski, zastępca Prezesa NFOŚiGW oraz pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste powietrze” i efektywności energetycznej. W wystąpieniu pt. „Oferta NFOŚiGW w zakresie przeciwdziałania skutkom kryzysu energetycznego” przedstawił aktualną i przyszłą (do 2030 r.) ofertę NFOŚiGW finansowania inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sektora obiektów budowlanych oraz transformacji energetyki w kierunku odnawialnych źródeł energii. W obszernej prezentacji omówił następujące programy wsparcia: „Klimatyczne Uzdrowiska”, „Renowacja z Gwarancją oszczędności EPC, POIS 2014–20 (działania 1.3.1 oraz 1.3.2)”, KPO, FEnIKS, „Czyste powietrze”, „Ciepłe mieszkanie”, „Stop smog”, Fundusz Modernizacyjny (środki z ETS). Ogółem na poprawę efektywności energetycznej i transformację sektora energetycznego w Polsce przeznaczonych będzie ze środków UE oraz ETS ok. 194 mld euro w ramach programów REACT-EU, KPO, Funduszu Spójności, Funduszu Modernizacyjnego oraz Funduszu Transformacji Energetyki.

 

Forum Termomodernizacja 2022

 

Druga sesja, moderowana przez Arkadiusz Węglarza, wiceprezesa ZAE, zawierała dalsze prezentacje dotyczące zagadnień regulacyjnych, finansowania oraz ciekawych rozwiązań technologicznych prezentowanych przez przedstawicieli sponsorów forum.

Podczas trzeciej sesji moderowanej przez Andrzeja Wiszniewskiego przedstawione zostały prezentacje projektów realizowanych aktualnie przez NAPE w ramach programu UE Horyzont 2020. Założenia oraz aktualny stan prac projektu RINNO dotyczącego kompleksowego podejścia do procesu termomodernizacji omówił Adrian Chmielewski, zaś rezultaty projektu RENEISSANCE poświęconego opracowaniu modeli biznesowych, narzędzi informatycznych wspomagających procesy decyzyjne oraz proces inwestycyjny dla społeczności energetycznych omówił Andrzej Rajkiewicz.

Na zakończenie Dariusz Heim, prezes ZAE, krótko podsumował obrady, wyraził podziękowania licznym uczestnikom za aktywny udział, sponsorom oraz osobom zaangażowanym w organizację forum.

W wydarzeniu wzięło udział 168 osób. Obradom towarzyszyły stoiska informacyjne firm.

Więcej informacji na temat forum znajduje się na zae.org.pl/forum-termomodernizacja-2022/

 

Andrzej Wiszniewski

Fot. Beata Wasiołkowska

 

 

Przeczytaj też:

Termomodernizacja po polsku. Raport o niskoemisyjnych inwestycjach w sektorze budynków

Termomodernizacja domu – korzyści ekonomiczne

Ocieplanie ścian zewnętrznych według nowych wymagań prawnych

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in