67. Konferencja Krynicka za nami

17.10.2022

67. Krynicka Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB po raz pierwszy odbyła się w Krakowie. Wygłoszono podczas niej 68 referatów.

 

67. Konferencja Krynicka

 

Podobnie jak w poprzedniej edycji funkcję bezpośredniego organizatora 67. Konferencji Krynickiej pełnił Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Podczas inauguracji konferencji, która miała miejsce w Krakowskim Magistracie, wręczono medale PZITB. Otrzymali je kolejno: prof. dr hab. inż. Wojciech Puła (Nagroda PZITB im. prof. Stefana Bryły), prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski (Nagroda PZITB im. prof. Wacława Żenczykowskiego), mgr inż. Ryszard Trykosko (Medal PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego), prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski (Medal PZITB im. prof. Stefana Kaufmana), prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski (Nagroda PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie naukowej) oraz dr inż. Stefan Nowaczyk (Nagroda PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie praktycznej).

Tradycyjnie 67. Konferencja Krynicka składała się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Obydwie odbywały się w budynku „Działowni” Politechniki Krakowskiej. Temat części problemowej brzmiał: „BIM/BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego”. Wygłoszono w niej 16 referatów.

Przedmiotem części ogólnej natomiast były problemy naukowe z zakresu:

  • budownictwa ogólnego,
  • geotechniki i infrastruktury podziemnej,
  • inżynierii komunikacyjnej,
  • inżynierii materiałów budowlanych,
  • inżynierii przedsięwzięć budowlanych,
  • konstrukcji betonowych,
  • konstrukcji metalowych,
  • mechaniki konstrukcji i materiałów,
  • konstrukcji hydrotechnicznych.

Wygłoszono w niej 52 referaty w 11 tematycznie dobranych sesjach naukowych.

 

67. Konferencja Krynicka

 

W trakcie konferencji zorganizowano dwa konkursy. Laureatem konkursu na najlepszy samodzielny referat młodego naukowca (tj. samodzielnego autora referatu, który w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35. roku życia) wygłoszony podczas konferencji został dr inż. Filip Janowiec z Politechniki Krakowskiej. Tytuł referatu to „Modelowanie wpływu aukcji elektronicznej na postępowanie przetargowe przy użyciu sieci bayesowskiej”. W konkursie na najlepszy poster młodych naukowców (spośród 9 prac) I miejsce zajął Krzysztof Grzyb z Politechniki Śląskiej za pracę „Uwzględnienie zarysowania w określaniu rzeczywistej sztywności murowanych ścian usztywniających”, II miejsce przypadło Patrycji Duży z Politechniki Krakowskiej za „Wytrzymałość mechaniczną i przenikanie jonów chlorkowych do betonu aktywowanego zasadami”, a III miejsce – zespołowi z Politechniki Krakowskiej w składzie: Ewa Słupska, Tomasz Niemiec, Krzysztof Liberda, Marcin Różycki, Kacper Sordyl, Karol Wojcieszak, Wojciech Białecki, Oskar Jurek, Klaudia Kolasa, Małgorzata Wróbel za poster „Pkanoe – łódź z betonu tekstylnego”.

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom za wsparcie i promocję konferencji, a uczestnikom za udział.

Następna, 68. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB organizowana będzie przez Politechnikę Śląską.

 

Wojciech Drozd

Komitet Organizacyjny Konferencji

Fot. organizatorzy

 

 

Czytaj także:

Projektowanie w BIM – dlaczego warto?

Wymagania wymiany informacji w BIM

Konstrukcja żelbetowa monolityczna – praktyczne porady

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in