20 lat Łódzkiej OIIB

22.04.2022

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która powstała 23 marca 2002 r., obchodzi w tym roku jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia. Z tej okazji 1 kwietnia br. w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbyła się gala jubileuszowa.

 

Łódzka OIIB

 

W uroczystym spotkaniu wzięło udział kilkuset inżynierów budownictwa z rodzinami oraz liczni goście, przekazano również wiele życzeń i wyrazów uznania dotyczących działalności Łódzkiej OIIB oraz jej członków.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, złożył serdeczne gratulacje Łódzkiej OIIB i podkreślił, jak dużą rolę odgrywa współpraca ministerstwa z izbą. Budownictwo mierzy się obecnie z coraz większymi i bardziej ambitnymi projektami inwestycyjnymi, a ich sukces zależy w dużym stopniu od wprowadzenia innowacji w zakresie technologii materiałów, ale także zarządzania inwestycjami. Od inżynierów oczekuje się kreatywnego podejścia, zdolności do znajdowania nowych rozwiązań, zgłaszania pomysłów. Dzisiejsza sytuacja geopolityczna, zwłaszcza inwazja Rosji na Ukrainę, pokazuje, jak wielkie znaczenie mają takie inwestycje, jak budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, kolejowego tunelu średnicowego w Łodzi czy też tunelu drogowego łączącego wyspy Uznam i Wolin. To dzięki pracy polskich inżynierów te inwestycje są realizowane sprawnie. Minister Andrzej Adamczyk dodał, iż drzwi Ministerstwa Infrastruktury pozostają dla przedstawicieli izby zawsze otwarte, a także złożył szczere podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę, mając nadzieję, że będzie ona mogła być kontynuowana w kolejnych latach.

 

Łódzka OIIB

 

Wyrazy uznania i serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu Łódzkiej OIIB przekazał także Piotr Uściński z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Podkreślił, że zawód zaufania publicznego, jaki od lat sprawują członkowie samorządu zawodowego inżynierów, jest przede wszystkim wielką odpowiedzialnością i to rola, której potrafią sprostać.

Prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, powiedział m.in.: „Po dwudziestu latach, kiedy w izbie następuje wymiana pokoleń, wprawdzie już w innych warunkach, ale wciąż trwa uczenie się samorządności i dzieje się to systematycznie. Izba trwa i zmienia się, łączy to, co było, z tym, czego wymaga czas teraźniejszy. Jubileusz jest więc okazją do zasłużonej satysfakcji, ale i do namysłu nad filozofią zmiany. W istocie codziennie należy zadawać sobie pytanie o rzeczywiste potrzeby inżynierów i szukać rozwiązań, które by mogły im pomóc w wykonywaniu zawodu na najwyższym poziomie profesjonalizmu i zaufania. Wszak sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ustawodawca uznał za uprawianie zawodu zaufania publicznego. To zobowiązuje. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ma w tym swój niekwestionowany dorobek. Od dwudziestu lat jest pewnym ogniwem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Polsce i dobrze służy swoim członkom. Koleżankom i Kolegom z Łódzkiej OIIB, tym z najdłuższymi i krótszymi stażami członkowskimi w naszym samorządzie składam najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i kolejnych sukcesów w budowaniu prestiżu inżynierów budownictwa”.

 

Łódzka OIIB

 

Podczas uroczystej gali jubileuszowej wiele osób zostało uhonorowanych szczególnymi wyróżnieniami. Wręczono Złote i Srebrne Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przyznawane za szczególne osiągnięcia w pracy dla samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, Medale Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które Okręgowa Rada nadaje za szczególne zasługi dla samorządności oraz funkcjonowania i rozwoju łódzkiej izby, oraz Złote Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa”.

Jedną z atrakcji wieczoru był spektakl muzyczny pt. „Prosimy nie wyrywać foteli!”, utrzymany w konwencji żywiołowego i zabawnego „wykładu” na temat historii muzyki minionego stulecia, podczas którego zabrzmiały największe przeboje.

 

Renata Włostowska

 

 

Czytaj także:

Nowoczesne technologie w budownictwie

20-lecie Śląskiej OIIB

XXI Zjazd Małopolskiej OIIB

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in