20-lecie Śląskiej OIIB

15.04.2022

W sobotni wieczór 26 marca 2022 r. w Wielkiej Sali Koncertowej członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku świętowali dwudziestolecie istnienia Śląskiej OIIB.

 

Tego wieczoru wypełniona po brzegi Wielka Sala Koncertowa zgromadziła, oprócz członków Śląskiej OIIB uczestniczących w uroczystości wraz z osobami towarzyszącymi, licznych znamienitych gości. Przybyłych na uroczystość przywitał prowadzący galę Krzysztof Respondek, śląski aktor, piosenkarz i artysta kabaretowy. Wśród gości, których listę wyświetlano równocześnie na ekranie, byli m.in. posłowie na sejm Jerzy Polaczek i Mariusz Trepka, reprezentanci władz państwowych i samorządowych, m.in. Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Sosnowca, Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic, przedstawiciele władz śląskich uczelni z Arkadiuszem Mężykiem, rektorem Politechniki Śląskiej  na czele, i okręgowych izb inżynierów budownictwa ze Zbigniewem Kledyńskim, prezesem KR PIIB, prezesi oraz przewodniczący izb gospodarczych, samorządowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Kilkunastominutowy film o Śląskiej OIIB, podkreślający znaczenie jej istnienia, przybliżył także ważne wydarzenia z 20 lat działalności izby.

 

20-lecie Śląskiej OIIB

Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB

 

20-lecie Śląskiej OIIB

Sala koncertowa

 

Poproszony na scenę Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, gospodarz uroczystości, podziękował za liczne przybycie gościom oraz inżynierom budownictwa świętującym jubileusz swojego samorządu.

– Śląska OIIB to prawie trzynastotysięczna rzesza osób połączonych wykonywaniem odpowiedzialnego zawodu i pasją budowania. Nasza praca to mnogość zadań, mnogość doświadczeń i nieustannie podejmowanych decyzji, które na co dzień mają wpływ na życie milionów ludzi. Wnosimy realny wkład w codzienne życie całego społeczeństwa, bowiem jesteśmy twórcami tysięcy obiektów, i to nie tylko na terenie województwa śląskiego – powiedział R. Karwowski.

Na zakończenie swojego wystąpienia przekazał podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w działalność śląskiego samorządu zawodowego, zarówno członkom jak i pracownikom, a także przedstawicielom instytucji, organizacji i podmiotów współpracujących ze Śląską OIIB – dzięki nim nasza izba ma silną pozycję, wychodzącą poza ramy województwa. Życzył wszystkim członkom spokoju i pokoju, dobrego prawa oraz by codzienna praca przynosiła satysfakcję i społeczny szacunek.

 

20-lecie Śląskiej OIIB

Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii

 

20-lecie Śląskiej OIIB

Dorota Cabańska, p.o. GINB

 

Po wystąpieniu przewodniczącego Rady ŚlOIIB wyświetlono na ekranie życzenia od przedstawicieli administracji rządowej – Piotra Uścińskiego, wiceministra rozwoju i technologii, oraz Doroty Cabańskiej, p.o. GINB; prowadzący galę zwrócił też uwagę na liczne listy gratulacyjne skierowane do izby na ręce przewodniczącego Rady ŚlOIIB.
Ważny punkt uroczystości stanowiła ceremonia wręczenia wyróżnionym członkom izby odznaczeń państwowych i statuetek z okazji 20-lecia ŚlOIIB. Na wstępie K. Respondek poinformował o przyznaniu Zbigniewowi Dzierżewiczowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej oraz w działalności na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Order zostanie wręczony w terminie późniejszym w Pałacu Prezydenckim przez Prezydenta RP.

 

20-lecie Śląskiej OIIB

Członkowie ŚlOIIB uhonorowani odznaczeniami państwowymi

 

20-lecie Śląskiej OIIB

Roman Karwowski i Zbigniew Kledyński

 

Odznaczenia państwowe, nadane z okazji Jubileuszu 20-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa, to Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Złotym Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani: Jerzy Dzierżewicz, Roman Karwowski i Janusz Kozula, Srebrnym – Krzysztof Ciesiński i Jerzy Skotny, Brązowym – Danuta Bochyńska-Podloch, Urszula Kallik, Józef Kluska i Maria Świerczyńska. Kolejne odznaczenia to Złoty i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Medalem złotym została wyróżniona Krystyna Trojan, a srebrnym – Elżbieta Godzieszka. Odznaczenia wręczała Magdalena Szewczuk-Szturc, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW).
Następnie został zaproszony na scenę profesor Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. W krótkim wystąpieniu nawiązującym do niepewności i niepokojów w ostatnim czasie przytoczył treść starej prawdy, że niezbędnym warunkiem zwycięstwa sprawiedliwości, prawdy i dobra jest trwanie życia. I temu życiu służy nasz zawód. Życzył też pokoju, spokoju oraz zadowolenia z wykonywanej pracy. Roman Karwowski przystąpił w towarzystwie prezesa KR PIIB do wręczania Statuetek z okazji 20-lecia ŚlOIIB. Dedykowane i sygnowane indywidualnie zostały przyznane przez kapitułę osobom, które przed 20 laty aktywnie uczestniczyły w tworzeniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku, a także osobom, które w ciągu 20 lat istnienia tego samorządu wniosły największy wkład w funkcjonowanie Śląskiej OIIB. Statuetki otrzymali: Franciszek Buszka, Krzysztof Ciesiński, Stefan Czarniecki, Jerzy Dzierżewicz, Zbigniew Dzierżewicz, Janusz Kozula, Józef Kluska, Andrzej Nowak, Waldemar Szleper i Barbara Twardosz-Michniewska; w imieniu zmarłego w ubiegłym roku Stefana Wójcika statuetkę odebrała córka Agata Manterys.

 

Wystąpienie prezesa KR PIIB

 

Członkowie ŚlOIIB wyróżnieni statuetkami 20-lecia ŚlOIIB

 

Statuetki zostały przyznane również pięciu podmiotom, z którymi ŚlOIIB współpracuje od lat. Były to: Wydział Infrastruktury ŚUW, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Politechniki Śląska i Częstochowska oraz Śląska Izba Budownictwa. Statuetki odebrali: Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury ŚUW, Elżbieta Oczkowicz, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Ślaskiej, prof. Jerzy Wysłocki, prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej, i Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa.

 

Statuetki dla podmiotów współpracujących ze ŚlOIIB

 

Krzysztof Respondek (w tle loga sponsorów)

 

Na zakończenie części oficjalnej K. Respondek podziękował w imieniu organizatorów patronom honorowym – Wojewodzie Śląskiemu, Marszałkowi Województwa Śląskiego, Prezydentowi Miasta Katowice, patronom medialnym – Telewizji Katowice, Radiu Katowice, „Inżynierowi Budownictwa” oraz wszystkim sponsorom – są nimi głównie firmy współpracujące ze ŚlOIIB, w których pracuje w całej Polsce wielu członków naszego samorządu zawodowego. Głównym, platynowym sponsorem obchodów 20–lecia ŚlOIIB jest Budimex SA, którego krótka prezentacja została wyświetlona na ekranie. Następnie K. Respondek zaprosił uczestników gali na półgodzinną przerwę z jubileuszowym toastem, a następnie na koncert Kayah i jej gościa Andrzeja Piasecznego.

 

Kayah

 

Andrzej Piaseczny

 

W wystąpieniach podczas gali akcentowano znaczenie niełatwej, odpowiedzialnej i twórczej pracy członków ŚlOIIB – inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Były więc wyrazy uznania i podziękowania za tę pracę, jak również za działalność na rzecz izby oraz życzenia pokoju, spokoju, optymizmu i zapału do dalszej aktywności, a wieńczący galę koncert był znakomitym dopełnieniem uroczystości.

Gala na długo pozostanie w pamięci uczestników nie tylko ze względu na wiele ważnych, serdecznych słów pod adresem „jubilatów” jak i wspaniały występy znanych artystów, ale także z powodu miejsca spotkania będącego chlubą Katowic i niekwestionowanym dziełem sztuki architektoniczno-budowlanej.

 

Maria Świerczyńska

 

 

Czytaj też:

Spotkanie ECEC

Dzień Inżyniera Budownictwa 2022

Jubileusz SITPMB i „Materiałów Budowlanych”

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in