Spotkanie ECEC

06.04.2022

Pierwszy raz po długiej przerwie, 11–12 marca br., spotkali się w Wiedniu przedstawiciele europejskich izb inżynierów, aby wypracować treść i metody realizacji strategicznych działań ECEC w kadencji 2022–2024, które mają służyć 300-tysięcznemu gronu inżynierów.

 

Na spotkaniu ECEC (European Council of Engineers Chamber – Europejskiej Rady Izb Inżynierów) było reprezentowanych 14 krajów – w imieniu PIIB w dwudniowej sesji brał udział wiceprezes Andrzej Pawłowski.

 

Spotkanie ECEC

Fot. rogerphoto – stock.adobe.com

 

Klaus Thürriedl, prezydent ECEC powitał wszystkich uczestników, podkreślając, że jest to nie tylko pierwsza po dłuższej przerwie możliwość bezpośredniego kontaktu, ale również zupełnie nowa forma obrad, koncentrująca się na wspólnej pracy nad najbardziej istotnymi kierunkami działań w nadchodzącym czasie. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy robocze. Szukano najlepszych rozwiązań m.in. dla organizacji lobbingu i zawodowej reprezentacji w Brukseli, dbałości o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych członków krajowych izb (wymóg akademickiego wykształcenia) oraz w zakresie doskonalenia współpracy z innymi organizacjami inżynierskimi, wspomagającej realizację celów ECEC. Dyskutowano również o konieczności zwiększenia widoczności organizacji zarówno w obszarze europejskim, jak i w poszczególnych krajach oraz uwypuklania korzyści płynących z członkostwa. Wspólnym dla wszystkich krajów problemem jest kryterium najniższej ceny zwykle decydującym o wyborze oferty w przypadku procedury zamówień publicznych. Podczas spotkania została powołana stała grupa robocza pod przewodnictwem Niny Dražin-Lovrec, prezydent Chorwackiej Izby Inżynierów, kładąca nacisk na uwzględnianie także kryteriów jakościowych, z czego niechętnie (a zwykle wcale) urzędnicy korzystają, pomimo pozwalających na to przepisów. Także osoby zajmujące się innymi tematami zadeklarowały, że rozpoczęta w Wiedniu praca będzie kontynuowana, aby od etapu dyskusji i pomysłów przejść do realizacji wynikających ze spotkania wniosków.

 

Andrzej Pawłowski

wiceprezes KR PIIB

 

Przeczytaj też:

Zygmunt Meyer wiceprezydentem ECEC

Dzień Inżyniera Budownictwa 2022

Jubileusz SITPMB i „Materiałów Budowlanych”

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in