Szkolenia w PIIB w 2021 r.

06.04.2022

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izby jest organizowane przede wszystkim w okręgowych izbach i z zasady na koszt danej izby, z funduszy pochodzących ze składek członkowskich. Zgodnie ze statutem PIIB każdy członek izby ma prawo korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Szkolenia w PIIB w 2021 r.

Fot. © NDABCREATIVITY – stock.adobe.com

 

Szkolenia w PIIB w 2021 r. – statystyki

W trudnej sytuacji pandemicznej 2021 r. PIIB i okręgowe izby podjęły wiele działań informacyjnych, a szczególnie szkoleniowych, wykorzystując najnowsze metody przekazu. Na ich stronach internetowych uruchomiono system informacji i porad dotyczących pakietu ustaw z zakresu tzw. tarcz antykryzysowych. W tej sytuacji okręgowe izby inżynierów budownictwa przygotowały szeroką ofertę szkoleń online. Szkolenia były organizowane z wykorzystaniem głównie portalu PIIB, a także własnych portali we współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Biorąc pod uwagę doświadczenia 2020 r., udoskonalono elektroniczny system rejestracji i powiadamiania o szkoleniach. Część kursów była także retransmitowana w innych, bardziej dogodnych terminach. Informacje o szkoleniach i retransmisjach zamieszczano na stronach internetowych PIIB i okręgowych izb oraz przesyłano specjalnym newsletterem do wszystkich członków PIIB. Podobnie jak w 2020 r., w 2021 r. kursy realizowane były głównie w formie online. Dowodzą tego zestawienia liczby szkoleń i ilości członków biorących w nich udział w poszczególnych okręgowych izbach.

 

Szkolenia w PIIB w 2021 r.

Wprowadzone zmiany w ustawie – Prawo budowlane, szczególnie w zakresie warunków prowadzenia procesu budowlanego, formy i zakresu dokumentacji projektowej, wpłynęły na oczekiwania członków izby co do tematyki szkoleń. Okręgowe izby oczekiwania te spełniły, proponując wiele różnorodnych tematycznie kursów. Dominowały szkolenia z zakresu Prawa budowlanego i problematyki z nim związanej.

 

Szkolenia w PIIB w 2021 r.

 

Tematyka ta cieszyła się największą frekwencją. Na 266 nowych kursów online nadawanych z portalu PIIB te z zakresu Prawa budowlanego stanowiły 16,17% ogółu szkoleń (w sumie 43 szkolenia na temat Pb).
Szkolenia w PIIB w 2021 r. nadawane z portalu izby przyciągnęły 82 169, tj. o 21 575 członków PIIB więcej niż w 2020 r. Jednym z powodów tego wzrostu była większa oferta tematyczna i liczba retransmisji.
Wykorzystując mniejsze nasilenie pandemii w okresie wrzesień–listopad ubiegłego roku, okręgowe izby powróciły częściowo do szkoleń stacjonarnych, organizując je w takich formach, jak konferencje, warsztaty szkoleniowe połączone ze spotkaniami z wojewódzkimi i powiatowymi organami nadzoru budowlanego oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej, wyjazdy techniczne na ciekawe budowy lub obiekty. Uwzględniając powyższe formy, w 2021 r. ogółem uczestniczyło w szkoleniach 91 224 członków PIIB. Warto także zauważyć, że dodatkowo część kursów opublikowano na kanale YouTube, gdzie odnotowano ponad 50 tys. wejść (Mazowiecka, Dolnośląska OIIB). Największym zainteresowaniem szkoleniami, odnosząc się do liczby członków, wykazali się członkowie Wielkopolskiej, Mazowieckiej, Opolskiej i Śląskiej OIIB.

 

 

Inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Poza wyżej wymienionymi formami szkoleń, każdy członek PIIB ma możliwość korzystania z szerokiej oferty proponowanej na portalu PIIB, w szczególności z biblioteki norm PKN i SEP, wykładów e-learningowych oraz serwisów: budowlany, BHP, POŚ, Bistyp oraz Wolters. W 2021 r. z takiej możliwości skorzystało ponad 46 tys. członków PIIB. Uzupełnieniem oferty szkoleniowej okręgowych izb jest dofinansowanie prenumeraty branżowych czasopism naukowo-technicznych oraz wydawanie biuletynów informacyjnych, które otrzymuje każdy członek danej okręgowej izby. W ubiegłym roku do członków PIIB wysłano pod 31 tys. egzemplarzy 12 tytułów czasopism naukowo-technicznych.

 

Szkolenia w PIIB w 2021 r.

 

 

Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym w postaci książek, poradników, norm i tablic, związanych bezpośrednio z budownictwem i wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Realizacja tego zadania jest w poszczególnych izbach rozwiązywana indywidualnie, stosownie do potrzeb i możliwości każdej z nich, z reguły we współpracy np. ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

 

Szkolenia w PIIB w 2021 r.

 

Ważną rolę w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pełni miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, który otrzymuje każdy członek PIIB. W „Inżynierze Budownictwa” w 11 numerach z 2021 r. ukazało się 113 artykułów o charakterze szkoleniowym dla inżynierów budownictwa wszystkich branż, jak również teksty poradnicze o tematyce: zmiany w Prawie budowlanym, cyfryzacja procesu budowlanego, podpis kwalifikowany dla inżynierów, bhp, BIM, ppoż., OZE, ubezpieczenia.

 

Szkolenia w PIIB w 2021 r.

 

Szkolenia w PIIB w 2021 r. – podsumowanie

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa doskonalenie zawodowe traktuje jako priorytet w swojej działalności. Sprzyja to wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. Okręgowe izby realizują ten ustawowy obowiązek poprzez organizację i wspieranie różnorodnych form szkoleniowych. Aby spełnić oczekiwania członków izby, OIIB przy wsparciu organów krajowych PIIB, wykorzystując najnowsze techniki przekazu, zaproponowały szeroką ofertę szkoleń w systemie online. Cieszyły się one nadal dużą popularnością i zostały dobrze ocenione przez uczestników. W 2021 r. wypełnili oni 26 376 ankiet oceniających każde z 266 szkoleń. Wyniki zobrazowano na wykresie powyżej.
Liczbę osób uczestniczących w kursach w 2020 i 2021 r. trudno jest porównywać do lat 2018–2019. Przejście na szkolenia online zwiększyło możliwość ich odbioru z każdego miejsca przy pomocy urządzenia stacjonarnego lub mobilnego. Stąd w roku 2020 liczba uczestników szkoleń w stosunku do 2019 r. wzrosła o 60%. Możliwe to było dzięki szybkiej mobilizacji okręgowych izb w zakresie wyposażenia technicznego oraz udostępnienia bezpłatnego portalu PIIB dla wszystkich członków izby. Pomimo dodatkowych wydatków na wyposażenie i znacznie szerszej oferty szkoleniowej, koszty organizacji tych kursów w stosunku do roku 2019 były niższe. Koszty organizacji różnorodnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków okręgowe izby pokryły z własnego budżetu. Sytuacja pandemiczna w latach 2020–2021 znacznie ograniczyła możliwość organizacji szkoleń w systemie stacjonarnym, a także konferencji i wyjazdów technicznych. Ograniczenia te skompensowano znaczną ofertą kursów i konferencji prowadzonych w systemie online.

 

 

Reasumując, można stwierdzić, że PIIB oraz okręgowe izby, pomimo trudnych warunków prowadzenia działalności z powodu pandemii COVID-19, w pełni realizowały zadania określone w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i statucie PIIB w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej. Doświadczenia nietypowych lat 2020–2021 wskazują, że kursy online pozostaną podstawową formą podnoszenia kwalifikacji nawet w przypadku zakończenia pandemii, a w warunkach normalnych wskazane byłoby kontynuowanie szkoleń w formach hybrydowych. Udoskonalenia wymaga koordynacja okręgowych izb w zakresie tematyki tych kursów, współpraca w tym zakresie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i ich ośrodkami szkoleniowymi. Specjalnego podejścia do planowania i metodyki prowadzenia wymagają szkolenia z zakresu BIM. Warto kontynuować tematykę prawa budowlanego, odpowiedzialności zawodowej, etyki, bhp, ubezpieczeń i kreowania wizerunku inżyniera budownictwa.

 

dr hab. inż. Adam Rak

przewodniczący KUDZ PIIB

 

Czytaj także:

Szkolenia w PIIB w 2020 r.

Szkolenia on-line dla wszystkich członków PIIB

O szkoleniach on-line i podnoszeniu kwalifikacji

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.