Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Obwodowe zebrania wyborcze w toku

07.12.2017

W październiku br. rozpoczęły się pierwsze obwodowe zebrania wyborcze w okręgowych izbach inżynierów budownictwa w Polsce.

Są one zapowiedzią mających się odbyć w 2018 r. okręgowych zjazdów sprawozdawczo- wyborczych i zjazdu krajowego, które dokonają wyboru władz na kadencję przypadającą na lata 2018-2022. Zgodnie z planem wszystkie zebrania wyborcze w kraju odbędą się w IV kwartale 2017 r. i I kwartale 2018 r. W sumie ma się odbyć ponad 200 zebrań, w czasie których zostaną wybrani delegaci na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze.

Na obwodowe zebrania wyborcze zostali zaproszeni wszyscy czynni członkowie samorządu zawodowego, zgodnie ze stanem liczebnym na dzień 31 sierpnia 2017 r. Zawiadomienia o miejscu i terminie zebrania wyborczego były dołączone do 10. numeru miesięcznika „Inżynier Budownictwa". Do udziału w zebraniu może być dopuszczony nie- zaproszony członek okręgowej izby inżynierów budownictwa, pod warunkiem uzyskania bądź odzyskania członkostwa w okręgowej izbie inżynierów budownictwa po dniu 31 sierpnia 2017 r. Pierwsze obwodowe zebrania wyborcze w naszym samorządzie miały miejsce w październiku i odbyły się w: Dolnośląskiej, Lubuskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej, Świętokrzyskiej i Zachodniopomorskiej OIIB. Najwięcej zebrań miało miejsce w listopadzie.

W Dolnośląskiej OIIB zostanie wybranych 152 delegatów i wybory odbywają się w 34 okręgach wyborczych. Okręgi wyborcze są w 27 powiatach, 2 powiatach grodzkich i w 5 dzielnicach Wrocławia. Pierwsze zebranie wyborcze odbyło się 12 października br. w Jeleniej Górze (powiat grodzki), ostatnie zebranie planowane jest 15 stycznia 2018 r. w powiecie górowskim. Do tej pory (13.11.2017 r.) odbyło się 12 zebrań wyborczych, na których wybrano 82 delegatów.

 

 

Na pierwszym obwodowym zebraniu wyborczym w Świętokrzyskiej OIIB, które miało miejsce w Kielcach (14.10.2017 r.) wybrano 10 delegatów na okręgowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy. W czasie dyskusji, które odbywały się podczas zebrań obwodowych w tej izbie, często podejmowano temat szkoleń i odpowiedzialności zawodowej przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W czasie pierwszego zebrania w Kielcach sugerowano m.in. dostosowanie szkoleń i ich form do potrzeb oraz możliwości czasowych budowlanych. Przypomniano także doświadczonym inżynierom, by aktywniej opiekowali się młodymi praktykantami i zapewniali im zdobycie fachowej wiedzy.

 

 

Lubuska OIIB rozpoczęła zebrania wyborami w okręgu zielonogórskim. Za izbą już głosowanie w 3 z 5 okręgów - w Zielonej Górze, Żarach i Międzyrzeczu. Wybrano 70 ze 110 ustalonych delegatów. Dotychczas najwyższą frekwencję odnotowano w Żarach, co jest niewątpliwą zasługą Józefa Rybki, który całą swoją energię i czas poświęca na pracę na rzecz izby oraz aktywizację lokalnych członków. Podkreślić warto również aktywizację kobiet w naszych strukturach, które w okręgu międzyrzeckim uzyskały 50% mandatów.
 

 

Województwo łódzkie podzielone jest na 9 obwodów wyborczych, w których wybranych będzie 108 delegatów Łódzkiej OIIB. Do 16.11.2017 r. odbyły się już 4 zebrania i wybrano 51 delegatów. Wśród tematów poruszanych podczas zebrań wyborczych znalazły się m.in.: zagadnienia udziału młodych członków w życiu izby i niezbyt wysokiej frekwencji na szkoleniach, utworzenie w izbie zespołów doradców w zakresie prawnym oraz w zakresie oceny jakości projektów budowlanych, zagadnienia związane z potrzebą ustawicznego doskonalenia zawodowego oraz udziału łódzkich inżynierów w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych Łodzi.

 

 

W Zachodniopomorskiej OIIB zaplanowano 8 okręgów wyborczych, w których zostanie wybranych 113 delegatów. Pierwsze dwa zebrania odbyły się 27.10.2017 r. w Goleniowie i Kołobrzegu. Do 16.11.2017 r. odbyły się 4 zebrania, na których wybrano 38 delegatów. Każde zebranie rozpoczynało się od przekazania informacji o działalności okręgowej izby oraz funkcjonowaniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W czasie dyskusji podejmowano tematy dotyczące m.in. szkoleń i Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zwracano uwagę na zwiększenie aktywności izby w życiu gospodarczym oraz działań mających na celu polepszenie sytuacji zawodowej projektantów.

 

 

W Mazowieckiej OIIB na planowanych 16 zebraniach zostanie wybranych 132 delegatów, którzy będą reprezentować mazowiecką izbę w kadencji 2018-2022. Jak zaznaczano na zebraniach, gros działań organizowanych przez izbę w tej kadencji skupiał się głównie na zadaniach statutowych oraz na doskonaleniu zawodowym członków. W wypowiedziach podkreślano ważną rolę działalności społecznej, sportowej i rekreacyjno-integracyjnej oraz wycieczek technicznych. Co do przyszłości, to członkowie proponowali położenie jeszcze większego nacisku na działalność szkoleniową oraz kształcenie młodych kadr na uczelniach.

 

 

Cykl obwodowych zebrań wyborczych w PIIB zamknie planowane na 29 stycznia 2018 r. zebranie w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Do 21 kwietnia 2018 r. we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa odbędą się okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, w czasie których zostaną wybrani przewodniczący okręgowych rad i członkowie: okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz delegaci na XVII Krajowy Zjazd PIIB.

Do zakończenia zebrań wyborczych pozostało jeszcze trochę czasu. Zachęcamy do udziału w tych zebraniach, które odbędą się w grudniu i styczniu.

Życzymy owocnych i konstruktywnych obrad oraz przemyślanych wyborów!

 

(Opr. Urszula Kieller-Zawisza na podstawie materiałów Jana Bobkiewicza, Moniki Grabarczyk, Małgorzaty Nadziejko, Agnieszki Środek, Mieczysława Wodzickiego i Andrzeja Orlicza)

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+