Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB

01.02.2018

10 stycznia br. obradowało Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium KR PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Na początku uczestnicy zapoznali się z przebiegiem i wynikami XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, które zaprezentował Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Do testu XXX sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3670 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane i zdało go 85,6%. Do egzaminu ustnego natomiast przystąpiło razem z osobami, które zdawały egzamin po raz kolejny, 3997 osób. - Uprawnienia budowlane w tej sesji uzyskało 3017 osób - zauważył Marian Płachecki. - Niestety, 1507 osób nie zdało. Najwięcej uprawnień uzyskali w XXX sesji inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1388, w specjalności instalacyjnej sanitarnej - 631, instalacyjnej elektrycznej - 442 oraz inżynieryjnej drogowej - 270. Pozostałe specjalności prezentowały się następująco: inżynieryjna mostowa - 115, inżynieryjna kolejowa obiekty - 53, inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym - 22, inżynieryjna hydrotechniczna - 49 oraz instalacyjna telekomunikacyjna - 47.

 

Tadeusz Durak

 

Przewodniczący KKK zwrócił uwagę, że w 2017 r., w wyniku przeprowadzenia dwóch sesji egzaminacyjnych, nadano 5922 osobom uprawnienia budowlane.

Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR PIIB, a zarazem przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, omówił jej funkcjonowanie oraz działającej w ramach rady Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowanej przez PIIB.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie rozpoczęła działalność w minionym roku i jej prace zostały zainicjowane przez partnerstwo Związku Zawodowego „Budowlani" (lider), Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości oraz Instytutu Techniki Budowlanej. Działalność rady jest realizowana w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w związku z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rada ma być platformą, na której będzie można budować ramę kwalifikacji spójną z ramami kwalifikacji obowiązującymi w innych krajach europejskich. Ma ona umożliwić także pracownikom branży budowlanej prezentowanie swoich kwalifikacji, a pracodawcom ułatwi ich ocenę. Potrzeba powołania takiej rady wynikła z braku spójnych i przejrzystych opisów kwalifikacji oraz czytelnych dla rynku pracy certyfikatów, uzyskiwanych przez pracowników podczas edukacji formalnej i pozaformalnej.

Jedną z grup roboczych powołanych przez radę jest Grupa robocza ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowana przez PIIB i kierowana przez prof. dr. hab. inż. Henryka Zobla z Politechniki Warszawskiej. Jak zauważył Z. Kledyński, jednym z zadań tej grupy jest identyfikacja barier w kształceniu specjalistów budownictwa i mechanizmów współpracy pracodawców z jednostkami kształcącymi. Wiceprezes PIIB wskazał na rozdrobnienie branży budowlanej, m.in. w budownictwie działa ok. 400 tys. podmiotów gospodarczych, w tym 96% to mikrofirmy. Wspomniał o polskim rynku pracy, który charakteryzuje się ciągłym dopływem i odpływem pracowników o różnych kompetencjach oraz wielu formach edukacji formalnej i nieformalnej, a także o tym, że edukacja oraz szkolenia raczej nie nadążają za oczekiwaniami przedsiębiorców.

 

Piotr Filipowicz

 

Następnie Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB, omówił prezentację dotyczącą korzystania przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z usług dostępnych na portalu PIIB w minionym roku. I tak: z Serwisu Budowlanego skorzystało średnio ponad 21,5% członków, z serwisu e-Sekocenbud - średnio 23%, z serwisu BHP - średnio prawie 11%, z serwisu BISTYP - ok. 9%, z serwisu Prawo ochrony środowiska - ponad 4,3% członków. W 2017 r. z elektronicznej biblioteki norm PKN skorzystało ponad 21 tys. członków samorządu.

Zwrócił uwagę, że obecnie umożliwiony jest dostęp do: Serwisu Budowlanego, serwisu Prawo ochrony środowiska, serwisu BHP, serwisu BISTYP, szkoleń e-learningowych i biblioteki norm PKN.

Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej zespołu ds. remontu i rozbudowy nieruchomości przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, omówiła obecny stan budynku oraz podjęte działania dotyczące kontynuowania robót na tej inwestycji. Zapoznała także zebranych z terminami planowanych okręgowych zjazdów sprawozdawczych w 2018 r. Prezydium KR PIIB przyjęło uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich - ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa - ECCE).

W obradach uczestniczyła Zuzanna Lulińska z Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+