Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Dobrze zorganizowany samorząd

10.07.2017

XVI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przypadł w roku 15-lecia istnienia samorządu inżynierów budownictwa.

Zjazd odbył się 23–24 czerwca br. Otwierając zjazd i witając przybyłych, Andrzej R. Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB, podkreślił ten fakt i przypomniał, że w latach 2003-2016 zostały od podstaw zbudowane struktury samorządu i aż 58 tys. osób uzyskało uprawnienia budowlane, z czego większość stało się członkami izby. PIIB to dziś dobrze zorganizowany samorząd zawodowy – stwierdził prezes kończąc swoje wystąpienie.

Na zjazd przybyło 178 delegatów z 16 okręgowych izb. Przewodniczącym został wybrany Andrzej Cegielnik, przewodniczący Lubuskiej OIIB.

 

 

Prezydium Zjazdu

Andrzej Cegielnik, przewodniczący (Lubuska OIIB)

Andrzej Nowak, wiceprzewodniczący (Śląska OIIB)

Ryszard Rak, wiceprzewodniczący (Mazowiecka OIIB)

Gariela Przystał, sekretarz (Małopolska OIIB)

Elżbieta Daszkiewicz, sekretarz (Opolska OIIB)

 

 

Po przyjęciu przez delegatów porządku obrad i wybraniu komisji mandatowej, odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i Medali Honorowych PIIB. Roman Nowicki, Zygmunt Rawicki, Jerzy Stroński i Ryszard Trykosko otrzymali zaszczytne Medale Honorowe PIIB, będące wyrazem uznania i podziękowania samorządu inżynierów budownictwa za współudział w jego tworzeniu oraz budowaniu pozycji w społeczeństwie. Krótkie filmy pozwoliły delegatom poznać bliżej sylwetki odznaczonych. W imieniu uhonorowanych medalami podziękował Ryszard Trykosko.

 

 

Wystąpienia gości zjazdu zapoczątkował Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Nawiązał do marcowej konferencji poświęconej etyce i odpowiedzialności zawodowej inżynierów budownictwa, stwierdzając, że ministerstwo w pełni docenia znaczenie samorządu zawodowego. Mówił o niedawnym spotkaniu w ministerstwie z samorządami zawodowymi architektów i inżynierów budownictwa, podczas którego zostały zaprezentowane i omówione założenia nowej ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach (miałaby obowiązywać po wejściu w życie kodeksu urbanistyczno-budowlanego), oraz dyskutowano o jakości współpracy między izbami a organami nadzoru budowlanego. Wiceminister zwrócił uwagę na sprawę łączenia funkcji w organach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z pełnieniem niektórych stanowisk w administracji lub nadzorze budowlanym. Wnioskował o podjęcie przez zjazd uchwały o zakazie łączenia funkcji, zjazd jednak uznał, że podjęcie takiej uchwały nie leży w kompetencji samorządu zawodowego.

Tomasz Żuchowski odczytał także list ministra Andrzeja Adamczyka do uczestników zjazdu, a sam minister złożył krótką wizytę w drugim dniu obrad i osobiście dziękował za dobrą współpracę PIIB z resortem budownictwa.

 

 

Gośćmi XVI Zjazdu byli również m.in.: Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego, Vladimir Benko, prezes Słowackiej Izby Inżynierów, Alois Materna, wiceprzewodniczący Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników Aktywnych w Budownictwie, Klaus Thürriedl, sekretarz generalny Europejskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ECEC), Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB, Krystyna Korniak-Figa, prezes PZITS, Sławomir Żak, wiceprezes Izby Architektów RP, Ksawer Krassowski, prezes Izby Projektowania Budowlanego, Jolanta Przygońska, prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, Rafał Rokiciński, wiceprezes SARP.

 

 

Podczas obrad przedstawiono delegatom sprawozdania krajowych organów statutowych z działalności w 2016 r. i podsumowano funkcjonowanie izby w ubiegłym roku. Zdecydowaną większością głosów przyjęte zostały sprawozdanie Krajowej Rady PIIB oraz sprawozdania pozostałych organów statutowych PIIB – Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Rada uzyskała absolutorium. W pierwszy dzień zjazdu dokonano także wyborów uzupełniających składu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (dołączyła Małgorzata Sławińska ze Świętokrzyskiej OIIB) oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (dołączył Stanisław Stojewski z Dolnośląskiej OIIB).

 

 

Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB, zaznajomiła uczestników zjazdu z postępami robót w zakupionym przez izbę budynku przy ul. Kujawskiej w Warszawie – przyszłej siedzibie PIIB. Andrzej Jaworski, skarbnik Krajowej Rady, przedstawił projekt budżetu na rok 2018 i w głosowaniu budżet ten został przez delegatów przyjęty.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od uroczystości wręczenia Odznak Honorowych PIIB, a następnie zdominowały go dyskusje i głosowania nad wnioskami zgłoszonymi przez okręgowe zjazdy oraz wnioskami złożonymi przez delegatów podczas trwania zjazdu.

 

 

Planowano przeprowadzić głosowanie dotyczące zmian w statucie PIIB, ale wobec zapowiadanej nowej ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach delegaci podjęli decyzję o wstrzymaniu się z ewentualnymi zmianami do czasu uchwalenia nowej regulacji.

 

Szerzej na ten temat na www.piib.org.pl.

 

 

 

 

 

Krystyna Wiśniewska

Zdjęcia Paweł Baldwin

 

 

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+