Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa

03.01.2017

Prezes PIIB w zespole oceniającym prace.

Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB, został powołany przez Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa, w skład zespołu do oceny wybitnych osiągnieć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Powierzył także prezesowi PIIB pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu.

Celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie, a także upowszechnienie wybitnych rozwiązań w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa mogą być m.in. projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych, czy też projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku, oraz projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

Natomiast przedmiotem konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego mogą być m.in. uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy też uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, albo uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.

Zespół będzie oceniał te prace, które zostały już wdrożone, i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania lub uchwalenia, albo też przyjęcia przez zamawiającego lub wyłonienia w drodze konkursu. Nagrody będą przyznawane corocznie.

Zgodnie z regulaminem członkowie zespołu będą oceniali oryginalność i odkrywczość, użyteczność w praktyce, walory jakościowe i ekonomiczne, oraz przyczyniające się w istotny sposób do zaspokojenia materialnych i kulturowych potrzeb społecznych, a także wartość naukową pracy i jej znaczenie dla rozwoju polskiej nauki.

Kapitułę konkursu reprezentują:

- Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB (przewodniczący);

- Ryszard Gruda, prezes Krajowej Rady IARP (wiceprzewodniczący);

- Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego (wiceprzewodniczący);

- prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich;

- dr hab. Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalny konserwator zabytków;

- prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych IX kadencji, dyrektor naczelny instytutu w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów;

- Anita Oleksiak, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji MIiB;

- prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej OIIB, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB;

- Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji;

- Robert Konieczny, wybitny architekt - laureat „Europe 40 under 40" przyznawanego przez Europejskie Centrum Architektury, Wzornictwa oraz Urbanistyki oraz The Chicago Athenaeum Muzeum Architektury i Wzornictwa, zdobywca nagrody dla Najlepszego Budynku Świata w roku 2016 na Światowym Festiwalu Architektury w Berlinie;

- Łukasz Rymarz, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji MIiB (sekretarz);

- Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa z Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube