Zjazd Lubelskiej OIIB

26.04.2023

– 2022 r. był szczególny. Był to zarówno rok wyborczy, jak i jubileuszowy naszego samorządu zawodowego, który obchodził dwudziestolecie swojego istnienia – podkreślała podczas XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Joanna Gieroba, przewodnicząca Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Zjazd Lubelskiej OIIB

 

Zjazd odbył się 21 kwietnia 2023 r. w Lublinie. Uczestniczyło w nim 96 spośród 109 delegatów – frekwencja wyniosła 88%. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Filip Pachla, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, Marek Grabias, prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Agnieszka Marek, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie, Natalia Przesmycka, zastępca przewodniczącego Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP, Anna Smolarz, nadinspektor pracy reprezentująca Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie. List gratulacyjny wystosował Lech Sprawka, wojewoda lubelski.
Delegaci zatwierdzili sprawozdania z działalności za rok 2022: Okręgowej Rady LOIIB wraz ze sprawozdaniem finansowym i wykonaniem budżetu, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej OIIB. Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie LOIIB oraz uchwalił budżet na rok 2023.
O działaniach Krajowej Rady PIIB poinformował zebranych Filip Pachla, jej wiceprezes, który podsumował niepełny jeszcze rok działalności nowych władz.

 

Zjazd Lubelskiej OIIB

 

– Usprawniliśmy schemat funkcjonowania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który pozwoli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby jej członków. Udało nam się w tym krótkim okresie uruchomić akcję „Asysta prawna dla inżyniera”, dzięki której każdy z naszych członków, niezależnie od okręgu, będzie mógł korzystać z pomocy prawnej w sprawach zawodowych. Zgodnie z zapowiedziami wykonaliśmy pracę pozwalającą na wsparcie dialogu z okręgami. Województwo lubelskie rozwija się bardzo dynamicznie i to dzięki wam – inżynierom. Członkowie LOIIB biorą udział w pracach poszczególnych organów PIIB,  co jest dla okręgu bardzo nobilitujące – mówił Filipa Pachla.

Zmiany w prawie są tym, na co podczas zjazdu zwracano szczególną uwagę. Poruszono także sprawę szeroko zakrojonej cyfryzacji.

– Najważniejszym zadaniem, które przed nami stoi od ubiegłego roku, a rozpoczęte zostało na początku pandemii, są nowe wyzwania związane z cyfryzacją. Warto o tym mówić już teraz, bo cyfryzacja dotyczy w tym momencie każdego z nas. Jest to priorytet rządu. Transformacja cyfrowa, która się rozpoczyna, może być porównywalna, moim zdaniem, do rewolucji przemysłowej i ma duże znaczenie dla nas, inżynierów – zwracała uwagę
Joanna Gieroba.

Wiele wskazuje na to, że cyfryzacja procesu budowlanego, zapowiadana w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, zostanie wprowadzona nie 1 lipca tego roku, ale najprawdopodobniej rok później.

– Jeżeli w życie wejdą zapisy planowanego Prawa budowlanego, to wszystkie wnioski, które będziemy składać do urzędu, mogą mieć jedynie wersję cyfrową. To dla nas naprawdę duże wyzwanie – przyznała przewodnicząca LOIIB. – W związku z tym będziemy na pewno organizować szkolenia i pomagać naszym członkom. Dlatego już teraz uczulam na to, że musimy się uczyć, kształcić i dostosować do nowej rzeczywistości.

Zjazd był też okazją do nadania odznaczeń przyznawanych za wkład pracy na rzecz naszego samorządu zawodowego. Złote Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Adam Borowy, Grzegorz Dębowski, Grzegorz Dobosz, i Sławomir Krasuski. Srebrne Odznaki Honorowe PIIB odebrali: Andrzej Bałaban, Jarosław Buczek, Grzegorz Golian, Marcin Górecki, Henryk Miduch, Krzysztof Sierpień, Anna Woźnicka i Dariusz Zaorski.

 

Agnieszka Kasperska

Fot. autorki

 

Przeczytaj też:

Zjazd Podlaskiej OIIB

Zjazd Dolnośląskiej OIIB

Zjazd Mazowieckiej OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in