Zjazd Mazowieckiej OIIB

26.04.2023

W Warszawie 14 kwietnia 2023 r. odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Zjazd Mazowieckiej OIIB

 

W zjeździe MOIIB uczestniczyło 100 spośród 133 delegatów reprezentujących ponad 17 500 czynnych zawodowo mazowieckich inżynierów i techników budownictwa.

Posiedzenie otworzył Roman Lulis, przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB. Witając zebranych, podziękował za liczne uczestnictwo i tradycyjnie życzył owocnych obrad. Delegaci zaakceptowali jego propozycję i powierzyli prowadzenie obrad Tomaszowi Piotrowskiemu. Skład prezydium zjazdu uzupełnili: Ilona Łącka jako wiceprzewodnicząca i Tomasz Zakrzewski jako sekretarz.

Po wyborze komisji zjazdowych głos zabrał Roman Lulis. Podsumowując działalność w roku 2022, skomentował realizację podstawowych zadań mazowieckiego samorządu. Poszukujemy nowych rozwiązań organizacyjnych sprzyjających oczekiwaniom członków. Poszerzamy zakres zajęć doskonalenia zawodowego. Wprowadziliśmy po raz pierwszy w historii istnienia izby częściowo odpłatne kursy nauki języka angielskiego. Popularnością cieszą się zajęcia pozazawodowe. Uczestniczymy w zawodach sportowych organizowanych przez inne okręgowe izby, organizujemy rozgrywki ligi siatkówki, brydża sportowego i strzelectwa sportowego, a także zawody pływackie „Masters”. Wszystkie te wydarzenia integracyjne przyczyniają się do cementowania środowiska.

Kontynuujemy spotkania ze studentami ostatnich lat studiów wydziałów budowlanych, podczas których prezentujemy rolę samorządu i przekazujemy wymagania warunkujące przystąpienie do egzaminu. Rozwijamy współpracę z kołami naukowymi uczelni technicznych. Uczestniczymy w organizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, wspieramy konkursy prac dyplomowych z zakresu budownictwa oraz studenckie koła naukowe. Te działania są wyrazem naszej troski o przyszłe kadry w budownictwie.

 

Zjazd Mazowieckiej OIIB

 

Gościem XXII zjazdu MOIIB był Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB. W swoim wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą współpracę z Mazowiecką OIIB, którą można zawdzięczać szczególnej aktywności przewodniczącego Romana Lulisa. Serdecznie podziękował okręgowej radzie i jej prezydium, podkreślając, że wierzy we wsparcie władz krajowych działalności na rzecz środowiska. W celu podniesienia rangi uroczystości wręczenia uprawnień budowlanych mazowieckim inżynierom Mariusz Dobrzeniecki zaproponował organizowanie jej w siedzibie PIIB. Propozycję przyjęto z aplauzem.

W dalszej części wystąpienia prezes PIIB zwrócił uwagę na niepokój, jaki w naszym środowisku wzbudzają zmiany w Prawie budowlanym. Niektóre grupy zawodowe dbają tylko o swoje partykularne interesy. Brak jedności środowiska jest dla nas niebezpieczny.

Mariusz Dobrzeniecki zauważył też, że w tym roku PIIB po raz pierwszy zorganizowała własne stoisko w ramach targów Budma, których była także jednym z patronów. Na zakończenie wystąpienia natomiast dodał: Dopóki ja będę prezesem, nasza izba pozostanie apolityczna.

Zasłużeni działacze MOIIB otrzymali z rąk Mariusza Dobrzenieckiego i Romana Lulisa Złote oraz Srebrne Odznaki Honorowe PIIB.

W drugiej części obrad delegaci wysłuchali sprawozdań z funkcjonowania Mazowieckiej OIIB w 2022 r., a podsumowanie działalności okręgowej rady przedstawił, z upoważnienia przewodniczącego OR MOIIB, Andrzej Wasilewski, sekretarz OR MOIIB.

 

Andrzej Wasilewski

sekretarz OR MOIIB

Fot. Krzysztof Zięba

 

Czytaj także:

Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB

Zjazd Wielkopolskiej OIIB

Zjazd Świętokrzyskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in