Zaplecze techniczne Kolei Małopolskich oddane do użytku

09.02.2023

Zaplecze techniczne Kolei Małopolskich zapewni postój międzypociągowy pojazdów kolejowych spółki oraz ich obsługę serwisową i eksploatacyjną. Wartość inwestycji wyniosła ponad 79 mln zł.

 

Zaplecze techniczne

 

Zaplecze techniczne Kolei Małopolskich zostało uroczyście otwarte. Punkt Techniczno-Eksploatacyjny w Krakowie zrealizowany przez konsorcjum firm Budimex (lider) i KZN Rail sp. z o.o. w ramach inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego na stacji Kraków Towarowy”.

 

Zaplecze techniczne

 

– Dzięki działalności punktu możliwe będzie terminowe i planowe wykonywanie czynności utrzymaniowo-serwisowo-naprawczych oraz przekazywanie taboru do dalszego użytku w celu realizacji założonych zadań eksploatacyjnych na potrzeby własne spółki, bez konieczności dojazdu do odległych punktów. Docelowo możliwe będzie także świadczenie usług w ramach obiektu infrastruktury usługowej (OIU) innym przewoźnikom kolejowym w zakresie obsługi technicznej pojazdów kolejowych oraz pozostałych usług – mówi Jakub Nagraba, dyrektor Dywizji Budownictwa Ogólnego Budimex SA.

Zaplecze techniczne zostało zrealizowane w formule „projektuj i buduj”. Wartość całej umowy to 79 338 000 zł.

 

Zaplecze techniczne

 

W ramach kontraktu:

  • wykonano projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych;
  • wy‎budowano obiekt zaplecza techniczno-montażowego: halę napraw z częścią socjalno-biurową, częścią ‎warsztatowo-magazynową, myjnią całopociągową oraz częścią techniczną‎ wraz z instalacjami i wyposażeniem;
  • wybudowano nowy układ torów postojowych i manewrowych wraz z siecią trakcyjną oraz systemem sterowania ruchem kolejowym (SRK);
  • wykonano zagospodarowanie terenu i infrastrukturę zewnętrzną, w tym: budowę zbiornika ppoż., zbiornika retencyjnego, wykonano przyłącza elektroenergetyczne i stację trafo, wybudowano układ dróg wewnętrznych oraz parkingów itp.;
  • zrealizowano kompleksową dostawę i montaż wyposażenia obiektu, w tym: wykonanie całopociągowej myjni portalowej wykorzystującej zamknięty obieg wody, systemu odfekalniania składów, dostawę i montaż urządzeń, w szczególności: tokarki podtorowej, zapadni, systemu laserowego pomiaru kół, podnośników pojazdów szynowych, systemu pomiaru nacisku kół, stanowiska zapiaszczania, stanowiska odladzania, stanowiska do naprawy pantografów, dostawę pojazdu dwudrogowego do ciągnięcia składów typu lokotraktor.

 

Źródło: Budimex

 

Czytaj także:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe z nowym centrum serwisowym

Wiadukt kolejowy jednoprzęsłowy na stacji Warszawa Zachodnia

Warszawski Węzeł Kolejowy z unijnym wsparciem

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in