XXVI konferencja naukowo-techniczna Ekologia a Budownictwo

30.03.2023

XXVI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona prof. Leonardowi Runkiewiczowi Ekologia a Budownictwo odbędzie się 6–8 listopada 2023 r. w Hotelu Szyndzielnia przy al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej.

 

Zakres tematyczny XXVI konferencji naukowo-technicznej Ekologia a Budownictwo:

 • Problemy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • Rola administracji państwowej i samorządowej oraz uczestników procesu budowlanego w ochronie i kształtowaniu środowiska.
 • Proekologiczne materiały i wyroby budowlane – materiały odnawialne.
 • Recykling i wykorzystanie odpadów w budownictwie.
 • Skutki techniczne, ekonomiczne i społeczne skażenia obiektów budowlanych i sposoby ich neutralizacji.
 • Ekologia terenów zurbanizowanych.
 • Kształcenie ekologiczne w budownictwie.
 • Rewitalizacja obiektów, terenów poprzemysłowych i innych.
 • Problemy korozji, w tym biologicznej, w budownictwie.
 • Problemy projektowania i utrzymywania obiektów budowlanych w strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
 • Problemy pozyskiwania i użytkowania energii w budownictwie.
 • Skutki techniczne działalności budowlanej na istniejące obiekty budowlane.
 • Komfort użytkowania budynków, komfort termiczny, jakość powietrza wewnętrznego, komfort wizualny.
 • Zrównoważone wykorzystanie zasobów mineralnych, złóż energetycznych, w tym odnawialnych.

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo w 2021 r.

 

Rada naukowo-techniczna konferencji: przewodniczący – dr hab. eur. inż. prof. PP Tomasz Błaszczyński, zastępca przewodniczącego – dr hab. inż. prof.UZ Beata Nowogońska, sekretarz – dr hab. inż. prof. ITB Michał Piasecki.

Członkowie: dr hab. inż. prof. PB Maciej Dutkiewicz, dr hab. inż. Barbara Francke, dr hab. inż. arch. prof. PK Marcin Furtak, dr inż. Robert Geryło, prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, dr inż. Tomasz Jeż, dr hab. inż. prof. PŚl Paweł Krause, dr inż. Barbara Ksit, dr hab. inż. prof. PB Jolanta Prusel, dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska, dr hab. inż. prof. UP Bohdan Stawiski, dr hab. inż. prof. UPP Anna Szymczak-Graczyk, dr hab. inż. prof. SGGW Magdalena Vaverkova, dr hab. inż. prof. ATH Jan Zamorowski.

Komitet organizacyjny: mgr inż. Janusz Kozula – przewodniczący, mgr inż. Przemysław Pępek.

Organizatorzy konferencji: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Komitet Ekologii przy Zarządzie Głównym PZITB, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska Wydział Budownictwa, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Partnerzy branżowi: Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres biura organizacyjnego do dnia 20.10.2023 r.:

PZITB Oddział w Bielsku-Białej

ul. 3 Maja 10/14

43-300 Bielsko-Biała

tel./faks. 33 822 02 94

e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl

www.pzitb.bielsko.pl

 

 

Czytaj też:

II Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

Geotechnika dla inżynierów 2023

Wyzwania, zagrożenia i szanse w sektorze budowlanym

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in