Geotechnika dla inżynierów 2023

10.03.2023

Głównymi gośćmi Seminarium Geotechnika dla inżynierów „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2023” byli inżynierowie chcący poszerzyć swoją wiedzę.

 

Duża frekwencja (ponad 300 osób) podczas seminarium Geotechnika dla inżynierów 2023, które odbyło się 2 marca br., zaskoczyła nawet organizatorów, a spotkanie stało się największą konferencją geotechniczną w Polsce wśród tych stacjonarnych i organizowanych co roku. Było też jednym z najliczniejszych w całej historii seminariów organizowanych od 2002 r.

 

Geotechnika dla inżynierów 2023

Autorzy prezentacji: Wojciech Szwejkowski, Bolesław Kłosiński, Monika Ura, Michał Topolnicki, Krzysztof Traczyński, Piotr Rychlewski, Łukasz Morawski, Jacek Nawracała, Paweł Łęcki, Adam Rosołek, Łukasz Chodakowski (fot. Krzysztof Włodarczyk, IBDiM)

 

Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych, które świętowało tym samym jubileusz swojego 20-lecia.

Na XXI seminarium nie było atrakcji i oprawy właściwej konferencjom naukowo-badawczym. Nie było wystawnej kolacji, jedynie posiłek regeneracyjny. Nie było również niekończących się dyskusji. W zamian organizatorzy zobowiązali się do przeprowadzenia jeszcze spotkania online kontynuującego tematykę rozpoczętą na seminarium, tak aby udzielić odpowiedzi na każde zadane przez uczestników pytanie.

Wydarzenie odróżnia się od innych tego typu imprez. Najbardziej dumny jestem z tego, że autorami referatów i prezentacji są sami inżynierowie. Cieszę się, że nie odmówili mojemu zaproszeniu, i w tym miejscu chcę im szczególnie podziękować za włożony trud.

Seminaria Geotechnika dla inżynierów tradycyjnie rozpoczynają się od „Bukietu kwiatów”. Nie inaczej było tym razem. Bolesław Kłosiński przedstawił sylwetkę nieżyjącego już, wybitnego inżyniera praktyka – Krzysztofa Grzegorzewicza, autora tego cyklu.

Głównym punktem programu była prezentacja „Wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi”, dzieła 16 autorów, które przedstawił jego redaktor prof. Michał Topolnicki. Została ona uznana za najlepsze wystąpienie podczas seminarium. Za prawie równie ciekawe uczestnicy uznali prelekcje: Krzysztofa Traczyńskiego pt. „Budowa trzech linii metra w Warszawie”, Jacka Nawracały i Pawła Łęckiego pt. „Ocena wyników obliczeń przemieszczeń MES zweryfikowanych metodą obserwacyjną”.

W programie znalazły się jeszcze wystąpienia na temat kolumn sztywnych w gruntach o niskich parametrach wytrzymałościowych, wytrzymałości cementogruntu na ścinanie, 20-lecia PZWFS, iniekcji wysoko- i niskociśnieniowych, realizacji wyjść ewakuacyjnych w tunelu TBM pod Świną i fundamentów morskich elektrowni wiatrowych.

Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii w anonimowej ankiecie. Ocenili seminarium na 5,1 w szkolnej skali ocen. W 100% zadeklarowali, że chcieliby przyjść na nie ponownie, a w 86% gotowi byli zarekomendować je swoim znajomym.

7 marca 2024 r. odbędzie się kolejna odsłona seminarium. Organizatorzy planują, uwzględniając sugestie zgłoszone przez uczestników, stworzyć z zespołem autorów niepowtarzalne wydarzenie.

 

Piotr Rychlewski

 

 

Czytaj także:

GeoBIM, czyli geotechnika w BIM

Korek betonowany podwodnie – doświadczenia projektowe i wykonawcze

Nietypowe metody posadowienia rurociągów

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in