XXI Zjazd Śląskiej OIIB

28.04.2022

23 kwietnia 2022 r. odbył się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego w Chorzowie XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci podsumowali miniony rok i kończącą się V kadencję oraz wybrali władze ŚlOIIB na lata 2022–2026.

 

Zjazd otworzył Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, witając delegatów i Stefana Czarnieckiego, honorowego przewodniczącego Rady ŚlOIIB. Chwilą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy odeszli na zawsze w minionej kadencji. W obradach zjazdowych uczestniczyło 206 spośród 219 delegatów wybranych na Zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji; frekwencja wyniosła 94,06%. W imieniu Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Krajowej Rady PIIB, głos zabrał Józef Kluska, członek Prezydium KR PIIB, życząc owocnych obrad i odpowiedzialnych wyborów.

 

XXI Zjazd Śląskiej OIIB

Prezydium XXI Zjazdu ŚlOIIB oraz przewodniczący Rady ŚlOIIB

 

Wybrano Prezydium Zjazdu z przewodniczącym Przemysławem Pępkiem i sekretarzem Urszulą Kallik oraz komisje zjazdowe: mandatową, wyborczą, skrutacyjną, uchwał i wniosków. Następnie odbyła się krótka debata nad sprawozdaniem rady, ponieważ dyskusję nad przekazanymi z wyprzedzeniem materiałami zjazdowymi umożliwiały odbywające się w poszczególnych obwodach wyborczych spotkania przedzjazdowe delegatów z przewodniczącymi wszystkich organów statutowych ŚlOIIB. Roman Karwowski oraz przewodniczący pozostałych organów statutowych podziękowali członkom organów i pracownikom biura ŚlOIIB za niełatwą pracę w kadencji, w której należało się zmierzyć z licznymi utrudnieniami spowodowanymi pandemią COVID-19. Delegaci zatwierdzili uchwałami sprawozdania organów statutowych, absolutorium dla Rady ŚlOIIB za rok 2021, Zasady gospodarki finansowej i budżet na 2022 r. oraz Ramowy program działania ŚlOIIB na lata 2022–2026, obejmujący przedsięwzięcia na rzecz członków.

Ważną częścią zjazdu były wybory władz ŚlOIIB na VI kadencję: przewodniczących pięciu organów statutowych, składy osobowe poszczególnych organów oraz 22 delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Przewodniczący rady zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na ważne wydarzenia w V kadencji, których ŚlOIIB była organizatorem. Były to m.in.: konferencja „Etyka i odpowiedzialność zawodowa w procesie inwestycyjnym”, Otwarty Dzień Inżyniera Budownictwa czy jubileuszowa gala w siedzibie NOSPR – centralna uroczystość obchodów 20-lecia ŚlOIIB. Dużym wyzwaniem była od czasu wybuchu pandemii organizacja bezpiecznej pracy biura izby oraz organów statutowych, bezpiecznego przeprowadzenia sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane i wszelkich działań pomocowych dla członków. Był to także czas poważnych zmian w Prawie budowlanym i pomocy w przygotowaniu członków izby na te zmiany poprzez liczne szkolenia online. Wyzwania na VI kadencję to m.in.: wprowadzenie w izbie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, działania zmierzające do poprawy komunikacji izby z członkami oraz działania integracyjne. Przewodniczący rady podkreślił, że podejmując ważne decyzje w działalności na rzecz członków oraz we współpracy z podmiotami związanymi z szeroko pojętym budownictwem, jak organy AAB i NB, stowarzyszenia naukowo-techniczne, uczelnie techniczne, izby gospodarcze, starał się działać zawsze z pożytkiem dla izby i czuł w tych działaniach wsparcie ze strony członków rady.

Roman Karwowski został ponownie wybrany przewodniczącym Rady ŚlOIIB. Na przewodniczących pozostałych organów statutowych wybrano również osoby pełniące te funkcje w V kadencji.

Na zakończenie obrad delegaci wysłuchali sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz zatwierdzili je uchwałą. Do KUiW wpłynęło 9 wniosków, z których 7 zostanie skierowanych do procedowania przez Radę ŚlOIIB, a 2 przez Krajową Radę PIIB.

 

Maria Świerczyńska

Fot. archiwum ŚlOIIB

 

Przeczytaj też:

XXI Zjazd Podkarpackiej OIIB

XXI Zjazd Pomorskiej OIIB

XXI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in