XXI Zjazd Podkarpackiej OIIB

28.04.2022

23 kwietnia 2022 r. w siedzibie izby w Rzeszowie odbył się XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w którym uczestniczyło 132 ze 145 delegatów, co stanowiło 91% uprawnionych.

 

XXI Zjazd Podkarpackiej OIIB

 

Zjazd otworzył Grzegorz Dubik, przewodniczący Okręgowej Rady PDK OIIB, witając przybyłych delegatów i gości. W swoim wystąpieniu przedstawił działalność Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od 2002 r.

W związku z obchodami 20-lecia Podkarpackiej OIIB w obradach uczestniczyli inżynierowie, którzy tworzyli nasz samorząd: Jerzy Kerste, przewodniczący Zespołu Organizacyjnego PDK OIIB, Zbigniew Chrobak, sekretarz Zespołu Organizacyjnego PDK OIIB oraz Piotr Kopczyk, Tomasz Siwowski i Józef Warchoł, członkowie ZO PDK OIIB.

Zjazd zaszczycili również swoją obecnością: Zygmunt Rawicki, zastępca prezesa Krajowej Rady PIIB, Renata Święcińska, przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP, Bogusław Uchman, przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału PZITB, Barbara Kopeć, prezes Rzeszowskiego Oddziału SEP, Lesław Bichajło, prezes Rzeszowskiego Oddziału SITK RP, Leszek Kaczmarczyk, prezes Podkarpackiego Oddziału PZITS, i Tomasz Siwowski, wiceprzewodniczący Krajowego Zarządu ZMRP.

Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwało Prezydium Zjazdu w składzie: Jarosław Suchora, przewodniczący, Liliana Serafin, wiceprzewodnicząca, Anna Malinowska, sekretarz.

Jerzy Kerste, przewodniczący ZO PDK OIIB oraz przewodniczący Okręgowej Rady PDK OIIB w latach 2002–2006 i 2006–2010, przypomniał historię powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz trudne początki tworzenia struktur izbowych. Podziękował także swojemu następcy – Grzegorzowi Dubikowi za osiągnięcia w pracy na rzecz izby. Przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych w swoich wystąpieniach dziękowali Grzegorzowi Dubikowi za owocną czteroletnią współpracę.

 

XXI Zjazd Podkarpackiej OIIB

Grzegorz Dubik, przewodniczący Okręgowej Rady PDK OIIB

 

Następnym punktem porządku obrad było wręczenie zasłużonym członkom PDK OIIB Odznak Honorowych PIIB. Otrzymali je: Andrzej Głąb i Tomasz Siwowski – złotą, Eugeniusz Łopatkiewicz – srebrną.

Minutą ciszy uczczono zmarłych w okresie od poprzedniego zjazdu członków izby oraz zmarłych członków Zespołu Organizacyjnego PDK OIIB.

Po wysłuchaniu sprawozdań wszystkich organów statutowych Podkarpackiej OIIB delegaci podjęli uchwały o ich przyjęciu oraz udzielili Okręgowej Radzie PDK OIIB absolutorium. Zjazd podjął również uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2021 r. na działalność statutową izby oraz uchwalił budżet na 2022 r.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do wyboru władz na kadencję 2022–2026. Przewodniczącym Okręgowej Rady PDK OIIB został wybrany Grzegorz Dubik. Funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PDK OIIB będzie pełnił Dariusz Nowakowski, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej PDK OIIB – Zbigniew Plewako, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego PDK OIIB – Jerzy Madera, a Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem PDK OIIB została Elżbieta Kosior. Wybrano również składy Okręgowej Rady Podkarpackiej OIIB i organów statutowych izby oraz delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB.

Komisja Uchwał i Wniosków przekazała do realizacji przez Okręgową Radę PDK OIIB 3 spośród 10 wniosków oraz 4 wnioski do KR PIIB.

 

Liliana Serafin

 

Przeczytaj też:

XXI Zjazd Pomorskiej OIIB

XXI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

XXI Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in