XXI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

28.04.2022

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 23 kwietnia 2022 r. w Bydgoszczy. W obradach wzięło udział 98 delegatów spośród 109 uprawnionych (frekwencja 89,9%).

 

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP OIIB odbył się w trybie stacjonarnym w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Przewodniczącym obrad został wybrany prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. Delegatów oraz przybyłych gości przywitała mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB. Byli wśród nich m.in. mgr inż. Wojciech Kamiński, członek Krajowej Rady PIIB, Marek Chorzępa, kujawsko-pomorski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Bydgoszczy, a także przedstawiciele innych samorządów zaufania publicznego z regionu kujawsko-pomorskiego.

 

XXI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, mgr inż. Renata Staszak, mgr inż. Andrzej Myśliwiec

 

Katarzyna Florek, przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, doceniła ostatnie działania KUP OIIB zmierzające do zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami zawodów zaufania publicznego:

Mimo że reprezentujemy różne zawody, mamy wspólne cele. Dlatego mamy obowiązek działać wspólnie, by ustawodawca liczył się z naszym stanowiskiem. Nasz głos musi być słyszalny. Marek Chorzępa, WINB w Bydgoszczy, podziękował dotychczasowym władzom izby za dobrą współpracę: Zarówno nadzór budowlany, jak i inżynierowie budownictwa mają przed sobą wiele wyzwań – zmiany w Prawie budowlanym, cyfryzacja… Wszyscy musimy przyzwyczaić się do nowych warunków pracy. Warto uczyć się od siebie wzajemnie. Nasza współpraca przebiegała dotąd bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak pozostanie.

Po wystąpieniach gości sprawozdania z działalności w 2021 r. i całej kadencji 2018–2022 złożyli przewodniczący organów KUP OIIB: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB, zauważyła, że połowa kadencji upłynęła w cieniu pandemii koronawirusa:

Dziś jako delegaci spotykamy się bezpośrednio po raz pierwszy od dwóch lat. W minionej kadencji tylko dwa zjazdy odbyły się stacjonarnie, a dwa zdalnie. W drugiej połowie 2021 r. pandemia zaczęła ustępować, więc udało się nam zorganizować wiele ciekawych wydarzeń. Największym osiągnięciem naszej izby w 2021 r. było II Regionalne Forum Inżynierskie „Współczesna problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego i utrzymania budynków oraz rola inżynierów budownictwa w tym procesie”. KUP OIIB była głównym organizatorem tego wydarzenia przy współpracy czterech izb okręgowych: Łódzkiej OIIB, Mazowieckiej OIIB, Pomorskiej OIIB, Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Wysoki poziom merytoryczny i doskonała organizacja sprawiły, że o wydarzeniu głośno było w całym naszym środowisku.

Na koniec mgr inż. Renata Staszak złożyła podziękowania za pracę w minionej kadencji wszystkim członkom Okręgowej Rady KUP OIIB oraz przewodniczącym i członkom pozostałych organów, a także pracownikom biura izby.

Po części sprawozdawczej delegaci wybrali skład organów na VI kadencję (2022–2026). Z bardzo wysokim, blisko 95-procentowym poparciem na przewodniczącą Okręgowej Rady KUP OIIB wybrano ponownie mgr inż. Renatę Staszak. Przewodniczącą Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB została dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka (druga kadencja), na przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej KUP OIIB wybrano mgr. inż. Andrzeja Myśliwca (druga kadencja), Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego KUP OIIB – mgr. inż. Marka Rzytelewskiego (po raz pierwszy), a koordynatorem Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej KUP OIIB został inż. Czesław Szczesik (druga kadencja). Wybrano także 10 delegatów na Krajowy Zjazd PIIB.

 

Piotr Gajdowski

 

Czytaj także:

XXI Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB

XXI Zjazd Lubelskiej OIIB

XXI Zjazd Podlaskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in