XXI Zjazd Lubelskiej OIIB

27.04.2022

22 kwietnia 2022 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda” w Lublinie odbył się XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lubelskiej OIIB. Podczas obrad wybrano nowe składy organów na VI kadencję, przypadającą na lata 2022–2026.

 

XXI Zjazd Lubelskiej OIIB

 

Na XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lubelskiej OIIB przybyło 107 delegatów ze 113 uprawnionych (frekwencja wyniosła 94,69%). Obrady otworzyła Joanna Gieroba, przewodnicząca Okręgowej Rady LOIIB V kadencji, która powitała przybyłych członków naszego samorządu zawodowego i gości.

W zjeździe wziął udział Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń naukowo-technicznych współpracujących z Lubelską OIIB. Nad przebiegiem obrad czuwało prezydium, którego pracami kierował Janusz Wójtowicz.

W czasie zjazdu wręczone zostały przez Zbigniewa Kledyńskiego i Joannę Gierobę Złote Odznaki Honorowe PIIB, które przyznano Bogdanowi Kucharskiemu, Zbigniewowi Miłoszowi i Tadeuszowi Wagnerowi. Są one wyrazem podziękowania naszym kolegom za aktywną działalność na rzecz samorządu.

 

Joanna Gieroba, przewodnicząca LOIIB

 

Następnie omówiono sprawozdania organów statutowych izby z działalności w 2021 r. Przewodnicząca LOIIB zreferowała funkcjonowanie Okręgowej Rady Lubelskiej OIIB. Podkreśliła, że mijająca kadencja była inna niż poprzednie, ponieważ większą jej część zdominowała pandemia COVID-19. Możliwości, forma działań i komunikacji z członkami samorządu zawodowego były dostosowywane na bieżąco do aktualnego stanu epidemicznego i związanych z tym ograniczeń. Dobrze funkcjonowały organy izby oraz biuro, odbywały się egzaminy na uprawnienia budowlane, prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Zorganizowano spotkania integracyjne, których przeprowadzenie było możliwe dopiero od czerwca w 2021 r. Przewodnicząca pokreśliła także, że 2022 r. jest rokiem jubileuszu 20-lecia naszego samorządu. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. przedstawił Zbigniew Mitura, skarbnik LOIIB.

 

XXI Zjazd Lubelskiej OIIB

 

Sprawozdania z działalności pozostałych organów statutowych zaprezentowali: Wiesław Nurek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB, Władysław Król, przewodniczący Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego LOIIB, Henryk Korczewski, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB – koordynator, Wojciech Szewczyk, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOIIB. Zatwierdzono wszystkie sprawozdania. Okręgowa Rada Lubelskiej OIIB uzyskała absolutorium za 2021 r. i uchwalono budżet na rok 2022.

W dalszej części obrad przeprowadzono wybory. Przewodniczącą Okręgowej Rady LOIIB na VI kadencję została Joanna Gieroba. Na przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB delegaci wybrali Jerzego Adamczyka, natomiast Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB – Zbigniewa Szcześniaka. Pracami Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOIIB będzie kierował Wojciech Szewczyk, a Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB – koordynatorem została Anna Ostańska. Wybrani zostali również członkowie organów statutowych: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB. Delegaci zagłosowali także, kto będzie reprezentował Lubelską OIIB na Krajowych Zjazdach PIIB w VI kadencji.

 

Urszula Kieller-Zawisza

redaktor naczelna „Lubelskiego Inżyniera Budownictwa”

 

Przeczytaj też:

XXI Zjazd Podlaskiej OIIB

XXI Zjazd Opolskiej OIIB

XXI Zjazd Małopolskiej OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.