XXI Zjazd Podlaskiej OIIB

21.04.2022

XXI Zjazd Podlaskiej OIIB odbył się 9 kwietnia 2022 r. w „Domu Technika” w Białymstoku. W obradach wzięło udział 108 z ogólnej liczby 115 delegatów i trwały one blisko 6 godzin.

 

XXI Zjazd Podlaskiej OIIB zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Gilbert Okulicz-Kozaryn z ramienia Krajowej Rady PIIB, Marcin Marczak, przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów, oraz Piotr Szutkiewicz, zastępca przewodniczącej Polskiego Związku Inżynierów i Techników O/Białystok.

Zjazdowi Podlaskiej OIIB przewodniczył Sławomir Klimko. W części sprawozdawczej XXI Zjazd Podlaskiej OIIB zatwierdził sprawozdania z działalności organów izby w roku 2021 oraz ocenił pozytywnie wykonanie budżetu, udzielając absolutorium Okręgowej Radzie. Uchwalono także budżet na rok 2022.

Podniosłym akcentem były podziękowania dotychczasowym członkom organów izby. Wręczono także 11 osobom Srebrne i Złote Odznaki Honorowe PIIB.

 

XXI Zjazd Podlaskiej OIIB

Prezydium zjazdu: Ryszard Sztuka, Agnieszka Żero, Sławomir Klimko, Edyta Łysenko, Agnieszka Wawdziejczuk

 

Kolejnym etapem było głosowanie nad wnioskami przedłożonymi przez delegatów. W efekcie przyjęto postulat o umożliwienie dostępu do serwisu budowlanego z aktami prawnymi osobom, które przeszły kwalifikacje na egzamin na uprawnienia budowlane, na 6 miesięcy. Zaakceptowano również wniosek o zmianę przepisów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, mający na celu przywrócenie poprzednich dopuszczalnych pochyleń zjazdów określonych – zdaniem wnioskodawczyni – w sposób bardziej elastyczny w stosunku do aktualnego rozwiązania oraz wniosek dotyczący ustawy o drogach publicznych – o likwidację obowiązku projektowania i wykonywania kanałów technologicznych w drogach gminnych kategorii D lub L. Inicjatywą jednego z delegatów było ponadto zwiększenie ilości pytań praktycznych w stosunku do pytań teoretycznych na egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane, co również uzyskało aprobatę zjazdu. Wnioski skierowano do dalszego procedowania przez XXI Krajowy Zjazd PIIB. Zjazd zaakceptował również 4 wnioski o nadanie Odznak Honorowych PIIB, które skierowano do Krajowej Rady PIIB. Natomiast odrzucono wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego na jednego członka do 400 zł w skali roku.

 

XXI Zjazd Podlaskiej OIIB

W trakcie uroczystości wręczono Odznaki Honorowe PIIB. Od lewej: odznaczone Krystyna Lipińska, Elżbieta Pyszlak, Sylwia Kozłowska-Kaliś, panowie Glibert Okulicz-Kozaryn z ramienia RK PIIB, Wojciech Kamiński, przewodniczący OR POIIB, odznaczeni: Edward Mostowski, Tomasz Pawłowski, Zbigniew Andruszkiewicz, Krzysztof Woliński

 

Największe emocje przyniosły wybory członków władz nowej kadencji. W ich wyniku przewodniczącym Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB został Krzysztof Ciuńczyk, natomiast na przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB wybrano Krzysztofa Falkowskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB – Tadeusza Andrzeja Maciaka, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POIIB – Wojciecha Kamińskiego (dotychczasowego przewodniczącego rady izby), a Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej POIIB – koordynatorem została Elżbieta Pyszlak. Duże zmiany w składzie osobowym organów objęły Okręgową Radę oraz OSD, które w ponad połowie zasilone zostały przez nowych członków.

Krzysztof Ciuńczyk, nowy przewodniczący OR Podlaskiej OIIB, jest projektantem z branży instalacyjnej sanitarnej, posiada doświadczenie w działalności na rzecz izby: w latach 2010–2014 był członkiem OKR, od 2014 do 2022 r. pełnił funkcję skarbnika w OR POIIB, w latach 2018–2022 działał w KKR.

 

Monika Urban-Szmelcer

Fot. Monika Urban-Szmelcer

 

Czytaj także:

XXI Zjazd Opolskiej OIIB

XXI Zjazd Małopolskiej OIIB

20-lecie Śląskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.