XXI Zjazd Pomorskiej OIIB

28.04.2022

23 kwietnia 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

XXI Zjazd Pomorskiej OIIB

 

Punktualnie o godzinie 10.00 Franciszek Rogowicz, przewodniczący Okręgowej Rady Pomorskiej OIIB, otworzył spotkanie, w którym uczestniczyło 112 delegatów. Przewodniczącym zjazdu został Wiktor Łącki. Wraz z wybranym prezydium poprowadził on kilkugodzinne obrady, których głównym celem było podsumowanie działalności izby za 2021 r. oraz dokonanie wyboru przewodniczących i członków POIIB oraz delegatów na Krajowy Zjazd PIIB.

Jak mówił na forum przewodniczący Franciszek Rogowicz, z uwagi na pandemię była to trudna kadencja zarówno dla organów POIIB, jak i dla jego członków.

– Wiele spotkań, a tym samym ważnych decyzji trzeba było podejmować zdalnie, na co wpływ miały różnego rodzaju ograniczenia. Z kolei szkolenia dedykowane inżynierom oraz egzaminy na uprawnienia budowlane prowadzone były z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych – mówił przewodniczący F. Rogowicz.

 

XXI Zjazd Pomorskiej OIIB

Krzysztof Wilde, nowy przewodniczący Okręgowej Rady POIIB

 

Po wysłuchaniu sprawozdań delegaci podjęli szereg uchwał, zatwierdzając sprawozdania poszczególnych organów POIIB i udzielając absolutorium Okręgowej Radzie POIIB za 2021 r. Przeważająca większość głosów była za przyjęciem uchwał. Co warto podkreślić, dzięki użyciu elektronicznego systemu wszystkie głosowania zostały przeprowadzone bardzo sprawnie.

Podczas XXI zjazdu Pomorskiej OIIB wybrano także nowe władze izby, w tym przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB. Po raz pierwszy w historii kandydaci na to stanowisko mieli wcześniej możliwość zaprezentowania w formie pisemnej swoich programów na czteroletnią kadencję. Były one udostępnione m.in. na stronie internetowej izby.

Do wyborów stanęło czterech kandydatów: Jarosław Grzymała, Magda Jastrzembska, Piotr Korczak oraz Krzysztof Wilde. Aby wyłonić nowego przewodniczącego, konieczna była II tura głosowania, w której niewielką ilością głosów zwyciężył Krzysztof Wilde (58 głosów). Kontrkandydat – Piotr Korczak otrzymał 52 głosy.

 

XXI Zjazd Pomorskiej OIIB

 

– Jestem zadowolony, że kandydaci mogli zaprezentować szerokiemu gronu swoje programy, swoje plany działania na czteroletnią kadencję. Także z tego, że była konkurencja. Ta jawność, transparentność moim zdaniem była bardzo udana. Cieszę się, że to mnie się udało zostać przewodniczącym Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Czeka nas ciężka praca, musimy w niej działać razem. Wierzę w to, że wiele osób włączy się w tę pracę i będziemy mogli wspólnie rozwiązywać problemy inżynierów – powiedział po wyborze „Pomorskiemu Inżynierowi” Krzysztof Wilde, nowy przewodniczący Okręgowej Rady POIIB.

XXI zjazd zakończył się również wyborem członków Okręgowej Rady POIIB oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej POIIB.

 

Sławomir Lewandowski

 

Przeczytaj też:

XXI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

XXI Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB

XXI Zjazd Lubelskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in