XXI Zjazd Świętokrzyskiej OIIB

28.04.2022

23 kwietnia 2022 r. w Kielcach odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wybrano nowe władze izby na szóstą kadencję.

 

XXI Zjazd Świętokrzyskiej OIIB

 

Wśród gości wydarzenia byli m.in. prof. Zbigniew Kledyński, przewodniczący Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz prof. Grzegorz Świt, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.

– Podsumowujemy rok 2021 i kończymy czteroletnią kadencję. W bieżącym roku mija również 20 lat działalności naszego samorządu. Wspominamy też osoby, które odeszły, ale pozostały w naszej pamięci. Dzisiejsza pozycja izby nie byłaby możliwa bez ich ciężkiej pracy – mówił Stefan Szałkowski, przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej OIIB, rozpoczynając zjazd, nad którego przebiegiem czuwał przewodniczący Tomasz Marcinowski.

– Przed państwem podsumowanie czteroletniej kadencji i mocne zarysowanie programu na następne cztery lata. Dzisiejsze wybory zainicjują szóstą kadencję izby. Na dyskusję o ostatnich latach w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa – trudnych ze względu na pandemię i wojnę w Ukrainie – przyjdzie czas na Zjeździe Krajowym w czerwcu, gdzie świętokrzyską izbę reprezentować będą już nowo wybrani delegaci. Dziękuję za te lata wspólnej działalności i niełatwej pracy. Samorząd całkiem nieźle poradził sobie z trudnościami. Bardzo dziękuję wszystkim i życzę satysfakcji z pracy, dobrych pomysłów oraz zdolności do kolektywnej działalności dla dobra samorządu. Wykonujemy odpowiedzialny zawód i potrafimy współdziałać. Mamy wciąż bardzo dużo do zrobienia w zakresie integracji i wzajemnego wsparcia. Życzę wszystkim wytrwałości w działaniu i sukcesów – powiedział do delegatów prof. Zbigniew Kledyński.

 

XXI Zjazd Świętokrzyskiej OIIB

Na nową przewodniczącą Świętokrzyskiej OIIB została wybrana Ewa Skiba

 

Na nową przewodniczącą ŚOIIB wybrano Ewę Skibę, która współtworzyła Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, a na przestrzeni minionych lat aktywnie działała w jej organach. Była delegatem na Zjazd Krajowy, przez cztery kadencje pracowała w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym ŚOIIB oraz w Radzie Programowej „Biuletynu Świętokrzyskiego”. Ewa Skiba ma wykształcenie poparte wieloletnią praktyką w różnych sektorach budownictwa – projektowaniu, wykonawstwie, a także administracji powiązanej z budownictwem oraz w obszarze wyceny i szacowania nieruchomości. Przez dwie kadencje, jako zastępca prezydenta Starachowic, odpowiadała za realizację wielomilionowych inwestycji. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Ukończyła aplikację administracyjną. Odbyła cykl szkoleń w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej. Posiada uprawnienia audytora energetycznego.

Ewa Skiba podkreśliła, że rozwój i integracja środowiska inżynierskiego to priorytety w jej działaniu na najbliższą kadencję.

– Nasze wszystkie działania powinna cechować dbałość o autorytet i prestiż tego zawodu. Większy nacisk powinien być położony na zapisy kodeksu etyki, ochronę prawną. Niezwykle ważna jest integracja i współpraca członków, wymiana doświadczeń, dyskusja nad rozwiązaniami. Wierzę, że wzajemna wymiana doświadczeń przysłuży się lepszej współpracy, sprawniejszemu załatwianiu spraw i w konsekwencji poprawie działań inwestycyjnych – mówiła na zjeździe nowa przewodnicząca.

 

Marzena Smoręda

Fot. Marzena Smoręda

 

Czytaj także:

XXI Zjazd Śląskiej OIIB

XXI Zjazd Podkarpackiej OIIB

XXI Zjazd Pomorskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in