XXI Zjazd Łódzkiej OIIB

11.05.2022

W sobotę, 23 kwietnia 2022 r. w Centrum Konferencyjno-Bankietowym RUBIN w Łodzi odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Po wysłuchaniu sprawozdań organów ŁOIIB z działalności w 2021 r. (Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB), XXI Zjazd Łódzkiej OIIB zatwierdził je oraz udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Łódzkiej OIIB. Przyjęty został również budżet ŁOIIB na 2022 r.

 

XXI Zjazd Łódzkiej OIIB

Prezydium Zjazdu ŁOIIB

 

Zjazd wybrał przewodniczących i członków organów ŁOIIB, którzy będą pracować w kadencji 2022–2026:

  • Okręgowej Rady ŁOIIB – Jacek Szer, przewodniczący, Zygmunt Adamski, Włodzimierz Babczyński, Krzysztof Dybała, Piotr Filipowicz, Andrzej Gorzkiewicz, Urszula Jakubowska, Bogdan Janiec, Agnieszka Jońca, Wiesław Kaliński, Roman Kostyła, Jan Kozicki, Edyta Kwiatkowska, Sławomir Najgiebauer, Piotr Parkitny, Damian Pawlak, Leszek Przybył, Robert Ptaszyński, Grzegorz Rudzki, Marek Stańczak, Krzysztof Stelągowski, Danuta Ulańska, Jerzy Wereszczyński, Bohdan Wielanek, Tomasz Wolski, Cezary Wójcik;
  • Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB – Monika Moczydłowska, przewodnicząca, Dominika Andrzejaczak, Maria Bujacz, Izabela Drobnik-Kamińska, Waldemar Gumienny, Andrzej Masztanowicz, Jan Wroński;
  • Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB – Maria Lisowska, przewodnicząca, Marcin Braszkiewicz, Piotr Dębski, Elżbieta Habiera-Waśniewska, Wiktor Jakubowski, Andrzej Kisiel, Tomasz Kluska, Szymon Langier, Andrzej Lipiński, Jan Michajłowski, Bogusław Orzeł, Ewa Potańska, Zdzisław Soszkowski, Wojciech Wolnicki, Andrzej Zwolski;
  • Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB – Ryszard Mes, przewodniczący, Jarosław Bednarek, Bogusława Gutowska, Krzysztof Majdas, Witold Nykiel, Grażyna Orzeł, Artur Pawlikowski, Andrzej Potański, Marek Robocień, Adam Różycki, Karol Stolarek, Tadeusz Urban, Andrzej Wybór;
  • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB – Andrzej Krzesiński – OROZ – koordynator, Bogdan Adamus, Wojciech Hanuszkiewicz, Adam Socha, Małgorzata Suchanowska.

 

XXI Zjazd Łódzkiej OIIB

Jacek Szer, przewodniczący OR ŁOIIB

 

Wybrano również 12 delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB w kadencji 2022–2026, którymi zostali: Zygmunt Adamski, Jan Boryczka, Piotr Filipowicz, Wojciech Hanuszkiewicz, Urszula Jakubowska, Agnieszka Jońca, Edyta Kwiatkowska, Ryszard Mes, Sławomir Najgiebauer, Piotr Parkitny, Jacek Szer, Cezary Wójcik.

Bardzo sprawny przebieg XXI Zjazdu Łódzkiej OIIB zapewniło jego prezydium oraz komisje zjazdowe: mandatowa, skrutacyjna, wyborcza oraz uchwał i wniosków. Zjazdowi przewodniczył Marek Stańczak, funkcję wiceprzewodniczących pełnili Urszula Jakubowska i Jan Wójt, a sekretarzami byli Jan Michajłowski i Jarosław Bednarek.

Podczas Zjazdu Łódzkiej OIIB do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło w sumie 10 wniosków od delegatów.

W zjeździe uczestniczyło 107 delegatów ze 110 uprawnionych oraz zaproszeni goście. Był to pierwszy po pandemii zjazd w formie stacjonarnej (w 2020 i 2021 r. odbywały się one w formie zdalnej).

 

Renata Włostowska

 

Przeczytaj też:

XXI Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB

XXI Zjazd Dolnośląskiej OIIB

XXI Zjazd Wielkopolskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in